.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Litteraturliste StartNæste afsnit

Emneregister

Registret henviser til feltkoder, i nogle tilfælde til feltkode og delfeltkode, og i indledningen til afsnitnumre. I Bilag C: Landekoder og Bilag D: Sprogkoder henvises ikke til selve koderne, og der henvises ikke til de udgåede felter/delfelter i Bilag E. Opslagsordene er ordnet alfabetisk, mens de underordnede opslagsord kan være ordnet efter andre hensyn.

abstract 504

accessionsstatus: note 596

adgangsmåde: elektroniske materialer 856 , 501*b se også URL eller PURL

afgrænsning: note 505

afhængig titel

  i selvstændig post 245
  beskrevet i hovedmaterialets post 248

afspilningshastighed 300*b

afspilningsudstyr: elektroniske materialer 501 *a

AGROVOC: emneord 662

ajourføringstidspunkt 001 , 010

akademisk afhandling

akronymliste Indl. 6

alfabet

alfabetisering Indl. 3

alfabetisk underdeling til andet DK-klassemærke 655

alfabetisk underdeling til forældet DK-klassemærke 654

alfabetisk underdeling til gældende DK-klassemærke 652

alfabetisk underdeling til DK-klassemærke: henvisning 952

alternativ titel

amtskommune

analyser

analytisk indholdsnote 555

analytisk ophav

analytisk titel 795

anden titelinformation se undertitel og anden titelinformation

"Anden udgave af:" (periodica) 867

anledning til udgivelse: note 507

anmeldelse: note 529

anmodning om nye koder Indl. 1.2.3

anonyme ophavsangivelser 245 *f

anskaffelsesvilkår

anvendelighed: note 517

anvendelsesklausul: note 518

arrangement (musikalier): kode 005 *l

art: note 505

autoritetsposter Indl. 1.2.1

avis: definition 008 *h

 

BCM se British Catalogue of Music

begrænset tilgængelighed: note 518

beholdningsangivelse

  formateret (periodica) 980
  uafsluttet flerbindsværk 580

beskrivelsen: note til beskrivelsens enkelte elementer 512

"Beskrivelsen baseret på:" 539

bestillingspost: note 596

besætningsangivelse (musikalier)

bevaringsproces: note 583

bibliografisk historie: note 520

bibliografisk kategori: koder 008 *t

Biblioteksafgiften se Markering af sekundært ophav til biblioteksafgiften

biblioteksnummer 001 , 002 , 010

bindspecifikation i note 248

biografi: koder 008 *k

bogstavfelter Indl. 1.2.2

braille se punktskrift

British Catalogue of Music klassifikation 085

brugerkategori: note 517 , 666 *u

børne- eller skolematerialer: kode 008 *o

børnelitteratur: opstillingskoder 038

 

CODEN 030

COMPASS emneord 690

 

Dansk kortfortegnelse

  systematisk notation 622

datering (periodica) se nummerering og datering (periodica)

DBC emneord

  supplerende søgetermer 631
  note til emneanalyse 555

DDC 082

delfelter

"Delvis fortsættelse af:" (periodica) 860

"Delvis indgået i:" (periodica) 860

Deutsche Bibliothek klassifikation 079

Dewey klassifikation 082

disputatser

distributører 260

  i bindspecifikation 248
  i sektionsspecifikation 247

DK-klassemærke

 

editionsnummer (musikalier) 538

elektronisk lokalisering 856 se også URL eller PURL

elektronisk materiale: adgangsmåde 501 *b se også elektronisk lokalisering

emnedatasystem: kode Indl. 2.3.2

emneord

  kontrollerede 630 se også under de enkelte systemer
  DBC se DBC emneord
  National Agricultural Library 670

EU-katalognummer 538

EUDISED emneord 661

 

F-regler (specielle regler for folkebibliotekerne) Indl. 1.2.1

fagbibliografi: kode 032

faglitterært emneord se DBC emneord

Faustnummer se også ID-nummer

felter: generelt Indl. 2.1

festskrift: kode 008 *g

filbeskrivelse 259

filtype

filomfang

Fingerprint 029

flere værker af hver sit ophav 245 *x

flere værker af samme ophav og uden fælles titel 245 *a

flere værker uden ophav 245 *x

flere værker uden fælles titel 245 *x

flerpoststruktur Bilag A

FN-salgsnummer 538

folkemusik: geografiske koder 039

forhold til andre periodica: note 860-879

forkortet nøgletitel 210

forlag 260

  i bindspecifikation 248
  i sektionsspecifikation 247

forlagsnummer 538

forlæg for udgave 520

form: note 505

formbetegnelse 504

FORMKAT Indl. 1.2.1

"Fortsættelse af:" (periodica) 860

"Fortsættes delvis som:" (periodica) 861

"Fortsættes som:" (periodica) 861

"Fortsættes under tidligere titel:" (periodica) 861

frekvens (periodica)

fremvisning Indl. 5

FUI: koder 044

fuldstændighed: kode (periodica) 980 *g

fysisk beskrivelse 300

  i bindspecifikation 248
  i sektionsspecifikation 247
  af elektronisk materiale se filbeskrivelse

fysisk medie: kode 009 *g-*h

fælles ophavsangivelse (musikoptagelser): note 513

 

generel materialebetegnelse

generel note 559

genrebetegnelse 668

  musikalsk genre som emnebetegnelse 666 *m

gentagelse af delfelter Indl. 2.3

gentagelse af felter Indl. 2.1

gentagelseskode Indl. 2.2.1

geografisk område

  som tilføjelse til kode til folkemusik 039 *b

GMB se generel materialebetegnelse

grundlag for katalogiseringen: note 539

 

"Har supplement:" (periodica) 871

"Har underserie:" (periodica) 874

henvisninger 900-968

"Herfra udskilt:" (periodica) 861

"Heri delvis indgået:" (periodica) 860

"Heri indgået:" (periodica) 860

"Hermed udgivet:" (periodica) 863

hjælpeposter Indl. 1.2.1

hovedpublikation til supplement (periodica) 870

hovedserie (periodica) 873

hovedudgave med andet indhold (periodica) 867

hovedudgave på andet sprog (periodica) 867

 

I-analyse

  monografi som værtspublikation: note 558
  periodicum som værtspublikation: note 557

ID-nummer

  på anden post for samme materiale 018
  på hovedmaterialets post 011
  på post på højere niveau 014
  på post på højeste niveau 013
  på post på lavere niveau 015
  på værtspublikation 016
  se også ISBN, ISSN og andre internationale standardnumre

identificerende tilføjelse til titel 245 *ø se også under de enkelte titelfelter

identificerende ophavsangivelse til titel 245 *æ se også under de enkelte titelfelter

identifikationsnummer se ID-nummer

illustrationer 300 *b

impressum se publicering

indbinding

indbindings/bevaringsproces: note 583

"Indekseres i:" 529 *a

"Indgået i:" (periodica) 861

indholds form: koder 008 *d

indholdsbeskrivende note 504

indholdsnote 530

indledende tekst til indholdsnoter dannet ud fra felterne 770-795 531 note om partielt indhold 534

indikatorer Indl. 2.2

internationale korporationer: landekode Bilag C

ISBD-tegn i teksten Indl. 2.3

ISBD-tegnsætning Indl. 1.1 , Indl. 5.1

ISBN 022

ISMN 028

ISRC 024

  til enkelte skæringer i titelfeltet 245 *z

ISRN 027

ISSN 022 se også periodicarelationsfelterne 860-879

ISSN Network

  korporationsnavn i materialets form 540

 

kartografiske materialer

  kode for materialebetegnelse 009
  kodede matematiske oplysninger 034
  matematiske oplysninger i fri tekst 256
  Dansk kortfortegnelse
  systematisk notation 622

Katalogdatarådet

katalogiseringskilde 539

katalogiseringsniveau: koder 008 *v

katalogiseringsregler Indl. 1.1

klausulerede felter og delfelter Indl. 2.1.1

klausuleret adgang til materiale 518

kollation se fysisk beskrivelse

kommune

konference

  som ophav i sektionsspecifikation 247 *e
  som identificerende ophavsangivelse til titel (periodica) 245 *æ
  se også under de enkelte titelfelter
  som opslagselement for analyse 780
  som opstillingselement 110

kongres se konference

korporationsnavn

  som ophav i sektionsspecifikation 247 *e
  som identificerende ophavsangivelse til titel (periodica) 245 *æ
  se også under de enkelte titelfelter
  som opslagselement for analyse 780
  som opstillingselement 110
  i materialets form (periodica) 540

kunstnerisk form: note 505

 

lande

ledsagende materiale til musikværker: koder 005 *h

leverandøroplysninger 990

Library of Congress

litteraturhenvisninger: note 532

lix-tal 042

lokal status (periodica) 980 *s

lokale felter Indl. 1.2.2

lokaliseringskode (periodica) 980 y

lokaliseringsoplysninger til elektronisk materiale 856 , 523

lydoptagelse: koder 005 *z

lydsystem: kode 005 *r

 

markering af sekundært ophav til Biblioteksafgiften 700 *ø

matematiske oplysninger (kartografiske materialer)

materialebetegnelse se henholdsvis generel materialebetegnelse og specifik materialebetegnelse

materialevalgsoplysninger 990

matricenummer (lydoptagelser) 538

MeSH emneord 660

monografi som værtspublikation for I-analyse: note 558

monografi

  kode for bibliografisk kategori 008 *t

monografiserie: definition 008 *h

multiMARC Indl. 2.1.1

musikalier

  besætningsangivelse: note 509
  fysisk repræsentation 257

musikalsk besætning som emneord se DBC emneord

musikalsk genre som emneord se DBC emneord

musikalsk notation: koder 005 *k

musikoptagelser

  note om fælles forfatterangivelse 513

møder se konferencer

målestoksangivelse se matematiske oplysninger (kartografisk materiale)

målgruppe: note 517

 

NAL se National Agricultural Library

National Agricultural Library

National Library of Medicine

nationalbibliografi: kode 032

nationalbibliografisk nummer 020

noder på punktskrift se punktskrift

numeratordelfelter Indl. 2.3.1

nummerering og datering (periodica) 255

numre i materialet: note 538

nøgletitel 222

  forkortet nøgletitel 210

 

offentlige publikationer: kode 008 *e

"Også i anden udgave:" (periodica) 868

omfang

"Opdelt i:" (periodica) 861

ophavsangivelse

  som identificerende tilføjelse til titel 245 *æ se også under de enkelte titelfelter
  note om fælles ophavsangivelse (musikoptagelser) 513

oplag: note 521

oplagsbetegnelse 250 *x

oprettelsesdato 001 , 010

"Opsagt" (periodica) 980 *s

opslagselement

"Opstillet som:" 570

opstilling: note 570

opstillingselement

opstillingssignatur 096-099

  opstillingssignatur (periodica) 980 *f

originaltitel

  originaltitel (periodica) 866

"Oversættelse af:" (periodica) 866

oversættelser

 

paralleltitel 245 *p se også under de enkelte titelfelter

paralleludgaver: note 523

partiturtype: koder 005 *i

periodebetegnelse

  for musik se DBC emneord

periodicarelationsfelter 860-879

periodicum: definition 008 *t

periodicum som værtspublikation for I-analyse: note 557

periodicumtype: koder 008 *h

personnavn

  som ophav i sektionsspecifikation 247 *e
  som opslagselement i analyser 770
  som opstillingselement 100
  som alfabetisk underdeling til DK-klassemærke 652-655
  navne på medlemmer af en gruppe 245 *k

pladenummer (musikalier) 538

postens oprindelse 010

posthierarki 004 *a

poststatus 004 *r

posttype 004

PRECIS: emneord 690

producent 260

producentens stregkode 023

præsentation Indl. 5

publicering 260

  i bindspecifikation 248
  i sektionsspecifikation 247

punktbøger se punktskrift

punktskrift

  bøger: forkortelsesversion 320
  bøger: produktionsmåde 322
  noder: notationsmetode 321

PURL 856

pædagogisk anvendelse: note 517 *d

pædagogiske fagkoder 044

 

radiooptagelse: kode 005 *v

referencer i materialet: note 532

referencer til materialet: note 529

registre: note 532

relationer: andre (periodica) 879

resumé

  indholdsbeskrivende note 504

 

samlingsværk: definition 008 *t

sammenhæng med andre værker: note 526

  note om komplekse forhold til andre værker 525

"Sammenlagt med:" (periodica) 861

"Sammenlægning af:" (periodica) 860

sektionsnummer 245 *n

sektionsspecifikation 247

sektionstitel 245 *o

senere titel (kun periodica) 861

seriebetegnelse 440

serietitel 440 , 840

skilletegn Indl. 2.3 , Indl. 5

  delfelter til indsættelse af typografiske skilletegn Indl. 2.3.3

skriftsystem: koder 008 *i

skønlitterær form: koder 008 *j

skønlitterære emneord se DBC emneord

sondringsdata 245 *ø

sortering Indl. 3

specifik materialebetegnelse: kode 009 *g-*h

specifikke oplysninger om bibliotekets eksemplar: note 565

spilletid

  for hvert enkelt nummer i titelfeltet 245 *l

sprog

  danske autoriserede sprogbetegnelser Bilag D

standardskilletegn Indl. 2.3 , Indl. 5

"standardtitel" se uniform titel (musikværker)

stednavn

  som emneord 633 se også DBC emneord

stemmer: koder 005 *j , 048 *b

stor skrift: kode 008 *m

stregkode: producentens 023

sumdelfelt i notefelterne

sumdelfelter: definition Indl. 2.3

  se de enkelte notefelter

sumfelt for notefelterne 559

sumfelter: definition Indl. 2.3

supplement til hovedpublikation (periodica) 871

"Supplement til:" (periodica) 870

supplementsnummer se også sektionsnummer

supplementstitel

  se også sektionstitel

sværhedsgrad: note 517

systemkrav: note 501

søgekoder: generelle 008

 

tegnsæt Indl. 4

tidligere titel (kun periodica) 860

tidligere udgaver: note 520

tidsskrift: definition 008 *h

tilføjelse til titel i periodicarelationsfelterne 860-879 *c

tilgængelighed 518

tilnavn som et musikværk er almindeligt kendt under se uniform titel (musikværker)

titel

  originaltitel se originaltitel
  paralleltitel se paralleltitel
  uddragstitel se uniform titel (musikværker)
  uniform titel se uniform titel
  som emneord 645 se også DBC emneord
  se også identificerende tilføjelse til titel; periodicarelationsfelterne 860-879

transponering: kode 005 *l

trykkerioplysning (Nationalbibliografien) 260 *k

tv-optagelse: kode 005 *v

 

uddragstitel se uniform titel (musikværker)

udgave i andet medium 523

udgave på originalsprog (periodica) 866

udgavebetegnelse 250

  i note om monografi som værtspublikation for I-analyse 558 *w

udgaver med ændret indhold (periodica) 867-868

udgaver på andre sprog (periodica) 867-868

udgivelse i andre materialetyper: note 523

udgivelsesland: koder Bilag C , 008 *b

udgivelsesstatus: koder 008 *u

udgivelsesår 260 *c

Udgivet sammen med (periodica) 863

"Udgivet som del af:" (periodica) 863

udgåede felter og delfelter Bilag E

UDK 080

"Udskilt fra:" (periodica) 860

udskrivning Indl. 5

"Under anskaffelse" 596

underserie (periodica) 874

undertitel og anden titelinformation 245 *c

uniform titel se også uniform titel (musikværker)

  som opstillingselement 240

uniform titel (musikværker)

  som opstillingselement 239

UNIMARC Indl. 1.2

URL 856

  se også periodicarelationsfelterne 860-879

 

varianttitel 745

vedligeholdelse af formatet Indl. 1.2.3

verbalisering af klassifikationsnotation 086

verifikationsdelfelter Indl. 2.3.2

verifikationskoder Indl. 2.3.2

værkfortegnelser

værtspublikations type: koder 008 *r

 

årspublikation: definition 008 *h

 

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top