.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 110 Korporationsnavn som opstillingselement Felt 222 Nøgletitel (ISSN Network)Næste afsnit

Felt 210 Forkortet nøgletitel (ISSN Network)

Felt 210 Forkortet nøgletitel (ISSN Network)

 a    nøgletitel, forkortet
 b    identificerende tilføjelse, forkortet
 c    tilføjelse til adskillelse af identiske forkortede nøgletitler

Tildeling af forkortet nøgletitel til periodica er forbeholdt ISSN-centre.

Nøgletitlen er en éntydig titel, der er tildelt et periodicum af ISSN Network, og som er uadskillelig fra sit ISSN.

Forkortelserne følger List of serial title word abbreviations / ISDS International Centre 1 .

Eksempler

1

210 00 *a Dan. tidsskr.artik.
222 00 *a Danske tidsskriftartikler

2

210 00 *a Dan. kommuner *b Kbh., 1980
222 00 *a Danske kommuner *b København. 1980

3

210 00 *a Inf. doc. - BCEOM *c Ed. fr.
222 00 *a Informations et documents - BCEOM
210 00 *a Inf. doc. - BCEOM *c Ed. esp.
222 00 *a Informaciones y documentos - BCEOM


1. ISSN Compact : the ISSN Register on cd-rom with the list of serial title word abbreviations .
Findes også i netudgave: http://www.issn.org/issncomp.html

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top