.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 934 Henvisning til periodebetegnelse som emneord Felt 952 Henvisning til anden alfabetisk underdeling af DK5-klassemærke end navne Næste afsnit

Felt 945 Henvisning fra titel

Felt 945 Henvisning fra titel

 a    titel
 ø    identificerende tilføjelse
 æ    identificerende ophavsangivelse (periodica)
 n    sektionsnummer eller -bogstav
 o    sektionstitel, supplementstitel
 s    titel på del af værket
 r    sprog i oversættelse eller version
 q    version
 u    udgivelsesår
 d    besætning
 e    nummer (art og besætning)
 f    opusnummer eller værknummer
 g    undernummer af opusnummer
 h    toneart
 j    andre identificerende elementer (parentetiske)
 k    arrangement
 x    forbindende tekst
 w    ord hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 z    felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å    feltnumerator (analysenummer)

 

Feltet anvendes både til deskriptive og normaliserede titelformer, herunder serietitler.

Forbindende tekst `se:' kan maskingenereres ved brug af delfelt *z , men `se også:' eller anden forbindende tekst skal inddateres i delfelt *x både ved brug af delfelt *w og delfelt *z.

Delfelt *s-*k anvendes kun ved uniforme titler.

Delfelt *d-*k anvendes kun ved musikværker.

Delfelt *å Feltnumerator (analysenummer), se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Henvisninger i DBC's emneordssystem placeres i felt 966 delfelt *t .

Eksempler

1

740 00 *a Tusind og én nat
945 00 *a 1001 nat *x se *w Tusind og én nat
eller:
945 00 *a 1001 nat *z740

1/124A1

2

440 00 *a Leg & lær *v ...
945 00 *a Leg og lær *x se *w Leg & lær
eller:
945 00 *a Leg og lær *z 440a

1/124A1

3

440 00 *a Erindringsserien "Folk fortæller" *v ...
945 00 *a Folk fortæller *x se *w Erindringsserien "Folk fortæller"
eller:
945 00 *a Folk fortæller *z 440a

 

4

440 00 *a Beta-bog *o Arbejde og fritid *v ...
945 00 *a Arbejde og fritid *x se *w Beta-bog. Arbejde og fritid
eller:
945 00 *a Arbejde og fritid *z 440(a,o)

 

5

440 00 *a Særtryk *æ Det Kgl. Danske Kunstakademi *z 0907-4651 *V 6
*v nt. 6
945 00 *a Særtryk-serien *æ Det Kgl. Danske Kunstakademi *x se
*w Særtryk (Det Kgl. Danske Kunstakademi)
eller:
945 00 *a Særtrykserien *æ Det Kgl. Danske Kunstakademi *z 440(a,æ)

1/124A1

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top