. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Forrige afsnit Felt 600 Personnavn som emneord Felt 620 Overskrift til Dansk kortfortegnelse (Nationalbibliografien) Næste afsnit

Felt 610 Korporationsnavn som emneord

Korporationsnavn i ligefrem orden
 a      korporationsnavn
 e      tilføjelse
 c   G   underkorporation

 

Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn
 s      stednavn (jurisdiktion)
 e      tilføjelse
 c   G   institutionsnavn

 

Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående
 i      nummer på konference
 k      år for konference
 j   G  sted for konference
 t      titel (multimarc)
 x   G  underdeling, emne eller art (multimarc)
 y   G  underdeling, periode (multimarc)
 z   G   underdeling, lokalitet (multimarc)
 u      lokal underdeling
 b   G  relation mellem emne og materiale (multimarc)
 v   G  formunderdeling (multimarc)
 0      verifikationskode (danbib)
 1      lokal verifikationskode
 2      betegnelse for emneordssystem
 5    kode for institution
 6  G  unikt ID for autoritetspost


Konferencer formateres som andre korporationer.
Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c.

Delfelt *t, *b, *v, *x, *y *z
forekommer i multiMARC-poster og anvendes ikke af danske biblioteker. Danske biblioteker anvender i stedet felterne 645 , 630 , 634 og 633 .

Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem, se Indledningen 2.3.2 Verifikationskoder og -delfelter.

Delfelt *5 er reserveret til lokal brug. Delfeltet anvendes ikke ved udveksling af data.

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den relaterede autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes.

En uddybende beskrivelse af delfelt *5 og delfelt *6 kan sen i indledningen til formatet, afsnit 2.3.3

Ved udveksling af data anbefales det at undlade at anvende delfelt *5.

 

Eksempler
1. 610 00 *a Idéværkstedet De Frie Fugle

 

2. 610 00 *a Aalborg Portland *e firma

 

3. 610 00 *a N. Zahles Seminarieskole

 

4. 610 00 *a Bispebjerg Hospital *c Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling F

 

5. 610 00 *a De Europæiske Fællesskaber *c Kommissionen *c Terminologi-
og Edb-Anvendelser

 

6. 610 00 *a FN's Konference om Miljø og Udvikling *k 1992 *j Rio de Janeiro

 

 

  
_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Maj 1998. Til top Til top