.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 531 Indledende tekst til maskingenereret indholdsnote Felt 534 Note om partielt indhold Næste afsnit

Felt 532 Note 

 

 

om litteraturhenvisninger og registre

Felt 532 Note om litteraturhenvisninger og registre

 a      note om litteraturhenvisninger og registre
 u  G  url
 y  G  tekst til link

 

Felt 532 anvendes til note om alle former for værkfortegnelser i materialet samt registre fx til periodica.

Delfelt *u anvendes til URI, URL eller PURL, når felt 532 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

 

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

 I tilfælde af flere parvise forekomster af URI, URL eller PURL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Materialets URI, URL eller PURL inddateres i felt 856.

Om URI, URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

 

Eksempler

1

532 00 *a Bibliografi: s. 859-910

2/2.7B18

2

532 00 *a Liste over film: s. 323-327

2/2.7B18

3

532 00 *a Med register

2/2.7B18

4

532 00 *a Med Internetadresser

2/2.7B18

5

532 00 *a Litteraturhenvisninger: s. 291

2/2.7B18

6

532 00 *a Diskografi: s. 214

2/5.7B18

7

532 00 *a Register til årgang 1984-1988 i årgang 1988

2/12.7B17

8

532 00 *a Hvert 3. bind er register til alle tidligere bind

2/12.7B17

9

532 00 *a Hertil findes Jahresinhaltsverzeichnis*u http://www.aulis.de/newspaper@0332view/pm-praxis-der-mathematik-in-der-Schule.html *y på internet

2/12.7B17

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top