.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 952 Henvisning til anden alfabetisk underdeling af DK5-klassemærke end navne Felt 968 Henvisning til genrebetegnelse Næste afsnit

Felt 966 Henvisning til kontrolleret DBC emneord

Felt 966 Henvisning til kontrolleret DBC emneord

 f  G  kontrolleret faglitterært emneord
 t  G  titel som emneord (faglitteratur)
 e  G  stednavn som emneord (faglitteratur)
 s  G  kontrolleret skønlitterært emneord
 r  G  titel som emneord (skønlitteratur)
 q  G  stednavn som emneord (skønlitteratur)
 m  G  musikalsk genre som emneord
 n  G  musikalsk besætning som emneord
 p  G  periodebetegnelse (musik)
 l  G  stednavn (musikkens oprindelsesland)
 i  G  tidsangivelse
 o  G  formbetegnelse
 u  G  niveau/brugerkategori
 x    forbindende tekst
 w    ord hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 z    felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å  G  feltnummerator

 

Felt 966 anvendes af biblioteker, der tildeler emneord efter DBC's indekseringsprincipper, og som ønsker at lægge emneordshenvisningerne i den bibliografiske post.

DBC anvender ikke feltet, idet henvisninger placeres i separate henvisningsposter.

Delfelt *å Feltnumerator, se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 ( et -tal) , se Indledningen 2.3.2.

Eksempler

1

966 *f møbelarkitektur *z 666f

Emneord96

2

966 *l Kypern *z 666l

Emneord96

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top