.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 570 Note om opstilling Felt 583 Note om indbindings/bevaringsproces [Action note]Næste afsnit

Felt 580 Note om bibliotekets beholdning

Felt 580 Note om bibliotekets beholdning

 a    note om bibliotekets beholdning
 c    stemmeoptælling

 

MONOGRAFIER: Felt 580 anvendes til at angive beholdningen af et uafsluttet flerbindsværk. Når værket er afsluttet, inddateres den samlede fysiske beskrivelse i felt 300 .

PERIODICA: Felt 580 anvendes til at angive beholdningen af et periodicum i fri tekst, mens felt 980 anvendes til at angive beholdningen i kodet form. Beholdningsoplysninger i felt 580 vil ikke kunne overføres til NOSP (Nordisk Samkatalog over Periodica). Der vil kun kunne oplyses, at det pågældende periodicum findes på biblioteket. DASP (Dansk Samkatalog over Periodica) anbefaler at bruge felt 980 .

Hvis et bibliotek anvender felt 580 til periodicabeholdning, skal posten også indeholde felt 096 *z (lokaliseringskode).

MUSIKVÆRKER: I felt 580 delfelt *c anføres bibliotekets beholdning af stemmer til et musikværk. Ved angivelse af bibliotekets beholdning følges reglerne i Katalogiseringsregler Bilag E , dog følger folkebibliotekerne Praksis for folkebiblioteker.

Folkebibliotekerne anvender kun felt 580 delfelt *c, hvis den lokale beholdning af stemmer afviger fra felt 300 delfelt *n eller felt 509 delfelt *a.

Eksempler

1

580 00 *a 12(1963)-14(1965)

 

2

580 00 *a (Skolepubl.) 1966:8-1967:21. Ukpl.

 

3

580 00 *a (Lukket mag.) 1972-1988

 

4

300 00 *a bd.
580 00 *a 1-4, 6
(uafsluttet flerbindsværk uden bindspecifikation)

 

5

580 00 *c fl 1, fl 2+picc, ob 1/2, cl 1/2, fag 1/2, cor 1/2/3/4, tr 1/2, Atrb,
Ttrb, timp, gr cassa e piatti, cassa, tri, 3 vl 1/2, 2 vla, 3vlc e cb, arpa
(1. fløjte i 1 bind, 2. fløjte alternerende med piccolofløjte i 1 bind, 1. og 2. obo i hvert sit bind, 1. og 2. klarinet i hvert sit bind, 1. og 2. fagot i hvert sit bind, 1., 2., 3. og 4. horn i hvert sit bind, 1. og 2. trompet i hvert sit bind, altbasun og tenorbasun i hvert sit bind, pauker i 1 bind, stortromme og bækkener der spiller det samme i 1 bind, lilletromme i 1 bind, triangel i 1 bind, 3 ens 1. violiner og 3 ens 2. violiner (6 bind), 2 ens violastemmer, 3 ens stemmebind for violoncelli og kontrabasser som spiller det samme, harpe i 1 bind)

Bilag E.2

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top