.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 010 DanBib ID-nummer (DanBib) Felt 012 Generationsnummer (ISSN)Næste afsnit

Felt 011 ID-nummer på hovedmaterialets post

Felt 011 ID-nummer på hovedmaterialets post

 a    id-nummer på hovedmaterialets post

 

Felt 011 forekommer i poster med afhængige værker, hvor felt 245 delfelt *y findes. Feltet indeholder ID-nummeret på den enkeltstående post, hovedpost, eller i sjældne tilfælde sektionspost, som det afhængige værk knytter sig til.

Et afhængigt værk i flere bind hægtes via hovedposten til hovedmaterialets post.

Det afhængige værk er knyttet til hovedmaterialets post med felt 011, men er ikke en speciel posttype i felt 004 delfelt *a. Det kan derfor ikke tilkobles hovedmaterialet ved hjælp af felt 013, ID-nummer på post på højeste niveau, som forudsætter en kode for underordnet posttype.

Eksempel

1

001 00 *a [Postens ID-nummer]
004 00 *a e
008 00 *t m *a 1982 *z 1992 *l dan *v 0
009 00 *a a
010 00 *a DBF
011 00 *a [Hovedmaterialets posts ID-nummer]
245 00 *a Trafikmålinger i Storstrøms amt *y Tabeller

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top