.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 580 Note om bibliotekets beholdning Felt 596 Accessionsstatus Næste afsnit

Felt 583 Note om indbindings/bevaringsproces [Action note]

Felt 583 Note om indbindings/bevaringsproces [Action note]

 a    proces [action]
 b  G  procesidentifikation [action identifikation]
 c  G  procestidspunkt [time of action]
 d  G  procestidspunkt udtrykt ved intervalangivelse [action interval]
 e  G  uforudseligt procestidspunkt [contingency for action]
 f  G  henvisninger til lov, regel [authorization]
 h  G  ansvarlig person [jurisdiction]
 j  G  processted [site of action]
 k  G  behandler [action agent]
 l  G  status [status]
 n  G  antal bind eller tilsvarende omfangsangivelse [extent]
 o  G  betegnelse for materiale, hvis antal angives i delfelt *n
[type or unit]
 x  G  intern note [non public note]
 z  G  note til publikum [public note]

 

Felt 583 anbefales anvendt til oplysning om igangværende behandling af et materiale, fx indbinding, reparation.

Delfelt *a anvendes til beskrivelse af processen, fx. `skal repareres'.

Delfelt *b anvendes til accessionsnummer eller anden midlertidig identifikation under processen.

Delfelt *c anvendes til angivelse af et konkret tidspunkt for processen. Angives som ååååmmdd (årstal(4 cifre), måned, dato uden tegn imellem).

Delfelt *d anvendes til mere upræcis angivelse af procestidspunkt, fx ved intervalangivelse, `ved årsskifte', `hvert 5. år'.

Delfelt *e anvendes ved dato, som ikke kendes på forhånd, f.eks. `ved modtagelse', `når materialet er komplet'.

Delfelt *f anvendes til oplysning om en eventuelt lov eller regel, som ligger til grund for processen, f.eks. `Lov om bevaring af ældre danske fotografier'.

Delfelt *h anvendes til navnet på den person eller afdeling, som har ansvar for gennemførelse af processen

Delfelt *j anvendes til angivelse af det sted, hvor materialet befinder sig.

Delfelt *k anvendes til navnet på den person eller den institution/det firma, som udfører processen, dvs. f.eks. bogbinder, konservator.

Delfelt *l anvendes til beskrivelse af materialets nuværende tilstand/status, f.eks. `Intet at bemærke', `Vandskade'..

Delfelt *n anvendes til antal enheder, når processen kun omfatter dele af værket, f.eks. `12'.

Delfelt *o anvendes til angivelse af type materiale, hvor antallet er inddateret i delfelt *n.

Eksempler

 

... *n 37 *o arkivkasser

... *n 12 *o hefter

... *n 4 *o kobberstik

... *n 10 *o mikrofilmruller

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top