. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Forrige afsnit Felt 503 er reserveret til notefelt til pædagogiske aspekter Felt 505 Note om art eller form Næste afsnit

Felt 504 Indholdsbeskrivende note

Felt 504 Indholdsbeskrivende note

 a      indholdsbeskrivende note
 u   G   url
 y   G   tekst til link

 

Felt 504 anvendes til indholdsbeskrivende noter, herunder også resumé eller abstract af materialets indhold. En formbetegnelse kan indgå i den indholdsbeskrivende note.

Delfelt *u anvendes til URI, URL eller PURL, når felt 504 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

 

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

 

I tilfælde af flere parvise forekomster af URI, URL eller PURL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

 

Materialets URI, URL eller PURL inddateres i felt 856.

Om URI, URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Indholdsciterende note, se felt 530 .

Note om partielt indhold, se felt 534

Note om litteraturhenvisninger og registre, se felt 532.

 

Eksempler

1

504 00 *a "Collection of essays on economic subjects"

2/2.7B1

2

504 00 *a Kortet viser områdeafgrænsning for fjernvarme og naturgas

2/3.7B1

3

504 00 *a Papirer, som hovedsagelig dækker Allen's tjenestetid som U.S.
senator 1837-1848 og som guvernør i Ohio 1873-1874. Indeholder
nogle af hans taler, udkast til hans breve og breve fra forskellige
korrespondenter om politiske anliggenheder i Ohio

2/4.7B1

4

504 00 *a Resumé: Beretninger fra den spanske borgerkrig og de følgende
35 års diktatur

2/1.7B17

5

504 00 *a I tekst og farvefotos fortælles om den kinesiske panda, dens liv i
de store skove og mulighederne for at redde den fra at uddø

2/2.7B17

6

504 00 *a På billedet: person, palme, skyggelignende klippeformationer

2/8.7B17

7

504 00 *a Summary: "In Light, Landscape and the Creative Quest: Early Artists of Santa Fe, author Stacia Lewandowski takes the reader on an art journey that begins in the days before Santa Fe could boast a single gallery or art museum. Over forty artists [primarily painters] are presented, including well-known and lesser-known figures of the Santa Fe art community, Native American and Hispano artists, as well as notable visitors to the city, such as artists Robert Henri, Edward Hopper and Stuart Davis. With fascinating stories and biographical material, the author explains how the convergence of this extraordinarily creative group of people made a lasting impact on Santa Fe's cultural life. Biographical material is enriched by lively quotes and illuminating stories from the period and complemented by colorful examples of each artist's work."-- *u http://www.salska.com/2571/index.html *u http://www.walkinginthepathoftheartists.com/2571/index.html

2/8.7B17

 

 

_
.© A HREF="http://www.bs.dk/">Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top