. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 770 Personnavn som opslagselement for analyse Felt 795 Analytisk titel Næste afsnit

Felt 780 Korporationsnavn som opslagselement for analyse

Korporationsnavn i ligefrem orden
 a      korporationsnavn
 e      tilføjelse
 c   G   underkorporation

 

Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn
 s      stednavn (jurisdiktion)
 e      tilføjelse
 c   G   institutionsnavn

 

Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående
 i      nummer på konference 
 k      år for konference 
 j      sted for konference 
 å      feltnummerator 
 0      verifikationskode  (danbib)
 1      lokal verifikationskode 
 4   G  kode for ophavets funktion
 5   kode for institution
 6  G unikt ID for autoritetspost

Analyser i felterne 555, 652 delfelt *i og 770-795 er et alternativ til underordnede og enkeltstående analyseposter.

Felterne vil forekomme i poster fra Nationaldiskografien, DBC og folkebibliotekerne.

Felt 780 anvendes til korporationsnavne, der er opstillingselement eller sekundært opslagselement for analyser (til fysisk uselvstændige afsnit).

Felt 770 og 780 kan ikke optræde alene. Afsnittets titel skal findes i felt 795 .

Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c.

Delfelt *s. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Inddateringen starter med institutionsnavnet i delfelt *c, som kan gentages. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark indsættes maskinelt i feltet.

Delfelt *å Feltnumerator (analysenummer), se Indledningen 2.3.1 .

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 (et-tal) Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Delfelt *4 anvendes til koder for ophavets funktion. Tilladte funktionskoder findes i Bilag J - Funktionskoder for ophav.

Delfelt *5 er reserveret til lokal brug. Delfeltet anvendes ikke ved udveksling af data.

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den relaterede autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes.

En uddybende beskrivelse af delfelt *5 og delfelt *6 kan sen i indledningen til formatet, afsnit 2.3.3

Ved udveksling af data anbefales det at undlade at anvende delfelt *5.

Eksempel

245 00 *a The encyclopedia of heavy metal *c for 1 stemme og 1-3 guitarer
med becifring ...
780 00 *å 1 *a Black Sabbath
780 00 *å 2 *a Metallica
780 00 *å 3 *a Iron Maiden
osv.
795 00 *å 1 *a Black sabbath *a Paranoid *a Snowblind *a Sweat leaf
795 00 *å 2 *a Blackened *a The thing that should not be
795 00 *å 3 *a Can I play with madness? *a Running free *a The number
of the beat
osv.

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top