.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 654 Forældet DK-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling (DBC) Felt 660 MeSH emneord Næste afsnit

Felt 655 Andet DK-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling

Felt 655 Andet DK-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling

 m    opstilling og hovedplacering
 p    biplacering
 i  G  analytisk klassemærke
 v    tilføjede cifre efter kolon
 y    tilføjet bogstav
 a    efternavn/navn/korporationsnavn som alfabetisk underdeling
 h    fornavne
 k    fornavne, fuldt udskrevet
 e    romertal
 f    tilføjelse
 c    fødselsår
 t    tilføjet titel
 b    andet som alfabetisk underdeling
 å  G  feltnummerator (analysenummer)
 0  G  verifikationskode til alfabetisk underdeling (danbib)
 1  G  lokal verifikationskode til alfabetisk underdeling

 

Felt 655 indeholder DK5-klassemærke i en variantform til brug for specielle fællesbibliografiske opgaver.

Lokalt DK5-klassemærke inddateres i felt 087 ff.

DK-klassemærke efter gældende standard inddateres i felt 652 , forældet DK-klassemærke se felt 654 .

Delfelterne *m og *n indeholder et decimal-klassemærke uden tilføjelser. En eventuel tilføjelse/underdeling inddateres i efterfølgende delfelt(er) inden for samme felt.

Delfelterne *a-*v og *0 se felt 652 .

Delfelt *f. ISBD-tegnsætning kan anvendes inden for samme parentes.

Delfelt *i anvendes til analytisk DK5-klassemærke knyttet til andre analyse felter i materialeposten. Se nærmere i kommentaren til felt 652 .

Delfelt *y anvendes til typologisk underdeling af lokalitetsklassemærke i Dansk lokalbibliografi.

Delfelt *å, se Indledningen 2.3.1

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 ( et -tal) , se Indledningen 2.3.2 . Verifikationskoden kan gentages, fordi den vil kunne lægge sig til delfelt *a ff og til *t.

Eksempel

1

655 00 *m 46.4 *y f *b Rold Skov

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top