. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 255 Nummerering og datering (periodica) Felt 257 Musikaliers fysiske repræsentation Næste afsnit

Felt 256 Matematiske oplysninger for kartografiske materialer

Felt 256 Matematiske oplysninger for kartografiske materialer

 a    målestok
 b    anden angivelse af målestok
 c    projektion
 d    koordinater
 e    forårspunkt
 f     ækvidistancen
 g   zoneangivelse p himmelkort

 

Delfelt *a anvendes til målestok anført som en brøk udformet som et forholdstal (1: ).

I delfelt *b inddateres andre angivelser af målestoksforhold, fx angivelserne 'Ukendt målestok' og 'Forskellig målestok' samt angivelser i flere måleenheder.

Delfelt *f anvendes til ækvidistancen, som er den lodrette afstand mellem kortets højdekurver.

Maskingenerering: Den indledende tekst 'Målestok' inddateres ikke, men maskingenereres foran delfelt *a, hvis dette delfelt forekommer i feltet.

Vedrørende tilsvarende data i kodet form se felt 034 .

Eksempler

1

256 00 *a 1:15000

2/3.3B1

2

256 00 *a [ca. 1:100000]

2/3.3B1

3

256 00 *a 1:300000 *b 1 cm repræsenterer 3 km, 1 inch repræsenterer ca.
4,7 miles

2/3.3B2

4

256 00 *a 1:15000-1:25000

2/3.3B3

5

256 00 *a 1:100000 og 1:200000

2/3.3B4

6

256 00 *b Forskellig målestok
(Ved 3 eller flere målestoksforhold)

2/3.3B5
2/3.3B6

7

256 00 *b Målestok 1' pr. 2 cm

2/3.3B7

8

256 00 *b Ikke i målestok

2/3.3B7

9

256 00 *a 1:250000 og 1:125000 *c UTM-projektion *d 124° V-122° V/58°
N-57° N

 

10

256 00 *d RA 2 t. 00 min. til 2 t. 30 min./Dekl. -30° til 45° *e forårspunkt
1950
(Stjernekort)

2/3.3D2

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top