.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 532 Note om litteraturhenvisninger og registre Felt 538 Note om numre, der indgår i materialet Næste afsnit

Felt 534 Note om par

 

 

tielt indhold

Felt 534 Note om partielt indhold

 a      note om partielt indhold (sumdelfelt)
 i      indledende tekst
 t   G   titel
 e   G   ophavsangivelse
 d   G   ophavsangivelse foran titel
 x   G   anonym titel
 b   G   supplerende tekst
 u  G  url
 y  G  tekst til link

 

Noten beskriver specialafsnit eller enkelt dele af materialet af speciel interesse.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Delfelt *u anvendes til at linke til partielt indhold.

 

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

 

Materialets URI, URL eller PURL inddateres i felt 856.

Om URI, URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Note med indholdsfortegnelse til hele materialet, se felt 530.

Eksempler

1

534 00 *a Ledsaget af atlas: A demographic atlas of North-west Ireland (39
s. : kort i farver ; 36 cm), tidligere udgivet separat
eller:
534 00 *i Ledsaget af atlas *t A demographic atlas of North-west Ireland *b
(39 s. : kort i farver ; 36 cm), tidligere udgivet separat

2/2.7B11

2

534 00 *a Med uddrag fra en tidligere indspilning med Regina Resnik

2/6.II.7B18

3

534 00 *a Af indholdet: Recent economic growth in historical perspective
/ by K. Ohkawa and H. Rosovsky. The place of Japan ... in world
trade / by P.H. Tresize
eller:
534 00 *i Af indholdet *t Recent economic growth in historical
perspective *e K. Ohkawa *e H. Rosovsky *t The place of Japan ...
in world trade *e P.H. Tresize

2/1.7B18

4

534 00 *a Side 24-28: Lov om hunde

 

5

534 00 *a Med forslag til opgaver

 

6

534 00 *i Heri indgår to rapporter *t Vet du hur jag räknar nu, fröken? : kommunikation, interaktion og genus *b 2004. 54 sider *u http://snovit.math.umu.se/forskning/Didaktik/Rapportserien/Rappmatdid1,2005.pdf *t Matematik behövs för att man ska ha det bra resten av livet *b 2005. 49 sider *u http://snovit.math.umu.se/forskning/Didaktik/Rapportserien/Rappmatdid2,2005.pdf

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top