. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 500 Note om et periodicums frekvens Felt 502 Note om originaltitel eller oversættelse Næste afsnit

Felt 501 Note om systemkrav eller adgangsmåde

Felt 501 Note om systemkrav eller adgangsmåde

 i      indledende tekst
 a      note om systemkrav
 b      note om adgangsmåde
 u   G  url
 y   G  tekst til link


Delfelt *a anvendes til oplysninger om krav til maskinel og programmel for et elektronisk materiale i fast fysisk form. Delfelt *a anvendes også sammen med delfelt *i, hvor den indledende tekst 'Afspilningsudstyr' er mere anvendelig end 'Systemkrav'.

Delfelt *b anvendes til at oplyse adgangsmåden til et elektronisk materiale i onlinetilgængelig form.


Forslag til maskingenerering:
  • ud fra delfelt *a uden et forudgående delfelt *i maskingenereres ved fremvisning en indledende tekst 'Systemkrav:'
  • ud fra delfelt *b uden et forudgående delfelt *i maskingenereres ved fremvisning en indledende tekst 'Adgangsmåde:'.
Delfelt *u må kun bruges til URI, URL eller PURL, hvor der findes supplerende oplysninger om systemkrav eller adgangsmåde.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.
 

I tilfælde af flere parvise forekomster af URI, URL eller PURL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Materialets URI, URL eller PURL inddateres i felt 856. Om URI, URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Eksempler

1

501 00 *a Pc; dos; VGA-skærm

2/9.7B1a

2

501 00 *a Pc; 486/50 Mhz; 8 MB ram; Windows 3.1 eller senere
Windows95; harddisk med min. 10 MB fri plads; cd-rom-drev med
dobbelt hastighed; 16 bit SoundBlasterkompatibelt lydkort; 16 bit
(64 kB) farveskærm (640x480 billedopløsning); højtalere eller
hovedtelefoner; mus eller andet pegeudstyr

2/9.7B1a

3

501 00 *a Macintosh, 040 eller bedre anbefales; min. 8 MB ram; System 7

2/9.7B1a

4

501 00 *i Afspilningsudstyr: *a Philips cd-i-afspiller med videomodul og
fjernbetjening; tv-apparat med scartindgang

2/9.7B1a

5

501 00 *b Internet via World Wide Web

2/9.7B1b

6

501 00 *b Internet e-post. Adresse:strandgaard@borgen.dk

2/9.7B1b

7

501 00 *b Master and use copy. Digital master created according to
Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials,
Version 1. Digital Library Federation, December 2002 *u http://purl.oclc.org/DLF/benchrepro021
2

2/9.7B1b

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top