. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 240 Uniform titel som opstillingselement Felt 242 Oversat titel  Næste afsnit

Felt 241 Originaltitel

Felt 241 Originaltitel

i   indledende tekst
a   originaltitel
ø  identificerende tilføjelse til originaltitlen
n G numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion
oG  titel på supplement eller sektion

r  sprog

 

 

Felt 241 anvendes ved oversættelser.

I felt 241 inddateres titlen på det oprindelige sprog. I delfelt *r tilføjes betegnelsen for sproget, hvis dette ikke fremgår af titlen.

Institutioner, der har valgt at inddatere periodicarelationer i felterne 860-879, anvender felt 241 for monografier og felt 866 for periodica.

Note om originaltitel kan inddateres i felt 502 .

Forslag til maskingenerering: Det er muligt at maskingenerere en simpel note med indledende tekst 'Originaltitel:' ud fra feltets indhold, når felt 502 ikke forekommer i posten. Såfremt en anden indledende tekst end den maskingenererede ønskes, inddateres teksten i delfelt *i.

Eksempler

1

241 00 *i Spansk version af: *a Brushing away tooth decay

2/1.7B2

2

041 00 *a dan *b fre *c rus
241 00 *a Vojna i mir
502 00 *a Oversat efter: La guerre et la paix

2/2.7B2

3

241 00 *a Borstal boy

2/1.7B4

4

241 00 *a Concerto for oboe and strings

2/5.7B4

5

241 00 *a Le nozze di Figaro

2/6.II.7B4

6

241 00 *i Oversættelse af: *a Radiochimija
(se også felt 866 eksempel 1)

2/12.7B7a

7

241 00 *a Syndere i sommersol *r norsk

 

8

241 00 *i Oversættelse af kapitel 3 af: *a Das Kapital

 

 

 

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Maj 1998. Til top Til top