.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 008 Generelle søgekoder for bibliografiske materialer Felt 010 DanBib ID-nummer (DanBib)Næste afsnit

Felt 009 Kode for materialebetegnelse

Felt 009 Kode for materialebetegnelse

Feltet kan ikke gentages

 a  G  kode for generel materialebetegnelse (GMB)
 b  G  kode for supplerende generel materialebetegnelse
 g  G  kode for specifik materialebetegnelse
 h  G  kode for supplerende specifik materialebetegnelse

Felt 009 er obligatorisk i bibliografiske poster for alle materialetyper og på alle katalogiseringsniveauer.

For alle materialer er det obligatorisk at angive såvel den generelle som den specifikke materialebetegnelse, dog angives den specifikke materialebetegnelse ikke ved materialer i papirform.

Ved katalogisering af materiale i en flerpoststruktur er felt 009 kun obligatorisk i hovedposten. Felt 009 delfelt *b og *g kan herudover optræde i sektions- og bindposter, fx hvis et enkelt bind består af kort.

Kode for generel materialebetegnelse (GMB)

Den generelle materialebetegnelse defineres som en overordnet betegnelse for udtryksformen i eller formidlingsformen af et materiales indhold på et specifikationsniveau som anført i Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske Biblioteker. 2. del, § 1.1C1 .

Delfelt *a er obligatorisk.

Den generelle materialebetegnelse i felt 245 *m kan maskingenereres i klar tekst ud fra koden i felt 009 delfelt *a. Biblioteker, som ikke anvender felt 245 delfelt *m, skal alligevel inddatere kode for generel materialebetegnelse i felt 009 delfelt *a, da koden anvendes til afgrænsning på materialetype i forbindelse med søgning.

Delfelt *a kan gentages af hensyn til reglernes § 1.1C4 vedr. 2-3 forskellige materialetyper.

Delfelt *b anvendes, hvis man af søgemæssige hensyn ønsker at supplere den generelle materialebetegnelse, fx tilføje koden for musikoptagelse til en videooptagelse af en koncert (*a = koden for video, *b = koden for musikoptagelse), eller koden for musikalie til en node i punktskrift (*a = koden for punktskrift, *b = koden for musikalie). Delfelt *b anvendes også til at angive en kode for et partielt indhold, fx at en bog også indeholder noder (*a = koden for tekst, *b = koden for musikalier).

Til angivelse af den generelle materialebetegnelse i delfelterne *a og *b anvendes følgende koder:

   KODE  GMB  INDHOLD
   a  tekst  tekst 
   b håndskrift  tekst, håndskrift 
   c musikalier  musikalier 
   d musikalier  musikalier, håndskrift 
   e kartografisk materiale  kartografisk materiale 
   f kartografisk materiale  kartografisk materiale, håndskrift 
   g billede  todimensionalt billedmateriale 
   m levende billeder  film- og videooptagelser 
   p punktskrift   punktskrift 
   r lydoptagelse   lydoptagelse, ikke musik 
   s musikoptagelse   lydoptagelse, musik 
   t elektronisk materiale   elektronisk materiale 
   u genstand   tredimensionalt materiale 
   v sammensat materiale   sammensat materiale (se nedenfor) 

Koden 'v' for sammensat materiale anvendes, når der er mere end 3 materialebetegnelser. De kan så specificeres i delfelt *b. Hvis der er 2-3 materialer, gentages delfelt *a for hver kode. Jf. Katalogiseringsreglerne. Del 2 § 1.1C4 .

Kode for specifik materialebetegnelse

Den specifikke materialebetegnelse defineres som en betegnelse for det fysiske medie eller fremtrædelsesform, som et materiale optræder i. En specifik materialebetegnelse kan udskrives i stedet for eller i forbindelse med en generel materialebetegnelse, jf. Katalogiseringsreglerne. Del 2 § 1.1C .

Delfelt *g er obligatorisk, undtagen hvis materialet er i papirform.

Delfelt *h anvendes, hvis man af søgemæssige hensyn ønsker at supplere den specifikke materialebetegnelse, fx ved en bog med en diskette som bilag (*h = koden for diskette).

Til angivelse af den specifikke materialebetegnelse i delfelterne *g og *h anvendes enten nogle almene koder for forskellige medier (første bogstav = x) eller nogle særlige koder for de enkelte materialetyper (første bogstav identisk med koden for den tilsvarende generelle materialebetegnelse). I tvivlstilfælde foretrækkes den særlige kode.

Den eneste kode, der kan udelades, er koden for 'papirform'.

KODE SPECIFIK MATERIALEBETEGNELSE

Almene koder for fysisk medie

xa mikroform (hvis man °nsker det, kan de mere specifikke koder for mikroformer anvendes i stedet for xa (se nedenfor under mikroformer))
xb dias
xc cd
xd dvd
xe online
xg minidisc
xh kassettebånd (se også nh)
xi DCC-bånd
xj spolebånd (se også mj)
xk grammofonplade
xl plade
xm model
xn lydspor
xo cartridge
xx papirform
xy uspecificeret fysisk medie

Kartografiske materialer

ed diagram
ef profil
eg globus
ep perspektivkort
es remote-sensing kort
et snit

Se også under de almene koder ovenfor

Musikalier

Se under de almene koder ovenfor

Lydoptagelser

Se under de almene koder ovenfor

Musikoptagelser

Se under de almene koder ovenfor

Film og videogrammer

mj filmspole (skal anvendes frem for den almene kode xj)
nh videokassette (skal anvendes frem for den almene kode xh)
np videoplade (skal anvendes frem for den almene kode xl)

Todimensionale billedmaterialer

ga akvarel
gb billedtæppe
gc collage
gg grafisk blad
gk originalkunst
gm maleri
gp plakat
gr kunstreproduktion
gt tegning
gx ekslibris
ha arkitekturtegning
hb billedkort
hd ordkort
hf fotografi
hg flonellografmateriale
hl flipover-materiale
hm hologram
ho postkort
hp planche
hr fotoreproduktion
hs stereoskopisk billede
ht teknisk tegning
hy symbolkort
kb billedbånd
kt transparent

Se også under de almene koder ovenfor

Elektronisk materiale

tb cd-rom
tc magnetbånd
tk diskette
tg cd-i
th dvd-video (skal anvendes frem for den almene kode)
ti foto-cd
to dvd-rom
tu udvidelseskort

Se også under de almene koder ovenfor

Tredimensionale genstande

ua måleapparat
ub laborativt materiale
ud teaterdukke
ue emnekasse
ui materiale til indlæringsapparat
uk skulptur
ul spil
um mikroskoppræparat
ur diorama
us udstillingsmontage
ut legetøj
uu puslespil
uv øvelsesmodel

Mikroformer

ia mikrokortkassette
ic mikrofiche
if mikrofilmkassette
ih mikrofilmhulkort
ik kanalmikrokort
ip papirmikrokort
is mikrofilmspole
it mikrofilmstrimmel

Andre betegnelser

wt teateropførelse(r)
wu udstilling(er)

wf filmvisning(er)

Disse betegnelser anvendes i poster, der beskriver selve begivenheden og oprettes med det formål at fungere som værtsposter for anmeldelser.

Eksempler

1

009 00 *a t *g xe
245 00 *a Barndommens oase
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Barndommens oase [elektronisk materiale (online)]
eller
Barndommens oase [elektronisk materiale]
eller
Barndommens oase [online]

2/9.1C1

2

009 00 *a c
245 00 *a Julens sange
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Julens sange [musikalier]

 

3

009 00 *a m *g mj
245 00 *a Rejsen tilbage
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Rejsen tilbage [levende billeder (filmspole)]
eller
Rejsen tilbage [filmspole]

 

4

009 00 *a a *g xa
245 00 *a Safety factors influencing the acceptance of food irridation
technology *c report ...
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Safety factors influencing the acceptance f food irridation
technology [mikroform] : report ...

 

5

009 00 *a s *g xc
245 00 *a Spanish music
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Spanish music [musikoptagelse(cd)]
eller
Spanish music [musikoptagelse]
eller
Spanish music [cd]

 

6

009 00 *a g *g xb *a r *g xh
245 00 *a Verdens flygtninge
(Præsentation af titel i klar tekst:)
Verdens flygtningen [billede (dias) + lydoptagelse (kassettebånd)]
eller
Verdens flygtninge [billede + lydoptagelse]
eller
Verdens flygtninge [dias + kassettebånd]

 

 

  
_
.© Biblioteksstyrelsen 1999Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 2.1Til top Til top