.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 630 Kontrolleret emneord Felt 632 Geografiske koordinater for sted som emne Næste afsnit

Felt 631 Ukontrolleret emneord

Felt 631 Ukontrolleret emneord

 a  G  ukontrolleret emneord (sumdelfelt)
 b  G  andre bibliotekers ukontrollerede emneord (sumdelfelt)
 f  G  ukontrolleret faglitterært emneord
 g  G  andre bibliotekers ukontrollerede faglitterære emneord
 s  G  ukontrolleret skønlitterært emneord
 t  G  andre bibliotekers ukontrollerede skønlitterære emneord
 8    Sprogkode

 

Felt 631 anvendes til ukontrollerede emneord af enhver art.

Den enkelte katalogiserende institution kan vælge enten at gentage feltet for hvert delfelt eller at inddatere delfelterne i samme felt.

Feltet anvendes også af DBC.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *f og *s. De specifikke delfelter benyttes af katalogiserende institutioner, der ønsker at kunne generere specifikke fremvisningsformater eller søgenøgler.

Delfelt *b er sumdelfelt for de specifikke delfelter *g og *t.

Delfelt *b, *g og *t anvendes i DanBib til automatisk overførsel af data fra delfelt *a, *f og *s ved genbrug af posten.

Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D. Sprogkoden anvendes kun ved inddatering af emneord på andre sprog end dansk.

Eksempler

1

631 00 *a Rio-konferencen

 

2

631 00 *f kultursammenstød *f indianermyter

 

3

631 00 *f Grundtvig, N. F. S.
(ukontrolleret form eller ukontrolleret anvendelse)

 

4

631 00 *s kidnapning

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1999Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 2.0Til top Til top