.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 004 Kode for poststatus og posttype Felt 006 Kodede oplysninger om restriktioner og begrŠnsning i adgangen til det registrerede materiale Næste afsnit

Felt 005 Søgekoder for musikalier og lydoptagelser

Felt 005 Søgekoder for musikalier og lydoptagelser

Feltet kan ikke gentages

 h  G  kode for ledsagende materiale til musikværker
 i  G  kode for partiturtype
 j  G  kode for stemmer
 k  G  kode for musikalsk notation
 l  G  kode for transponering og arrangement
 r    kode for lydsystem
 v    kode for radio/tv-optagelse
 z    kode for anden lydoptagelse end musik og ledsagende
materiale hertil

 

Delfelterne gentages for hver kode.

Felt 005 vil forekomme i poster fra DBC og folkebibliotekerne. Koderne i felt 005 kan anvendes til generering af karakteriserende materialebetegnelse ved katalogisering af musikalier.

Delfelt *h-r anvendes kun til musikalier og musikoptagelser.

Delfelt *v vil forekomme i poster fra Statens Mediesamling

Delfelt *h Kode for ledsagende materiale til musikværker

  a Vejledning i opførelse af kompositionen
  b Vejledning vedrørende koreografi
  c Udgiverens kommentar
  d Handling (opera, ballet)
  e Libretto eller tekst
  f Tekstregister
  g Tematisk register
  h Subskriptionsliste
  i Katalog over komponistens øvrige værker
  j Bibliografi
  k Diskografi
  l Tekniske oplysninger om musikken
  m Tekniske eller historiske oplysninger om instrumenterne
  n Biografi af komponisten
  o Biografi af udøver eller orkestrets historie
  p Historiske oplysninger om musikken
  q Andre historiske oplysninger
  r Etnologiske oplysninger
  s Grammofonplade(r)
  t Kassettebånd
  u Andre lydreproducerende medier
  v Musikinstrument(er)
  w Compact disc(s)
  x Musikaliebilag til lydoptagelse eller nodebilag til musikalie
  y Indspillet akkompagnement (lydoptagelse) til musikalie

Delfelt *i Kode for partiturtype

  a Partitur (inkl. orkesterpartitur)
  b Studiepartitur
  c Spillepartitur
  d Korpartitur
  e Klaverpartitur
  g Anden type partitur
  h Instruktørhæfte, sufflørhæfte
  i Dirigentstemme
  j Particel
  k Reduceret partitur
  l Klaverudtog
  o Orgelpartitur

Delfelt *j Kode for stemmer

  a Instrumentalstemmer findes
  b Vokal- og korstemmer findes
  c Orkester- og/eller kormateriale

Delfelt *k Kode for musikalsk notation

  a Noder
  b Becifring
  c Solmisation
  d Tekst med becifring (uden noder)
  e Tal
  f Bogstaver
  g Akkorddiagrammer (strengeinstrumenter)
  h Akkorddiagrammer (klaviaturinstrumenter)
  i Spillediagrammer ("pust-sug" o.lign.)
  j Tabulatur
  k Neumer
  l Mensuralnotation
  m Grafisk/optisk notation
  z Andet

Delfelt *l Kode for transponering og arrangement

  a Transponering
  b Arrangement (besætning eller tekst)

Delfelt *r Kode for lydsystem

  a Monofoni

Stereofoni og andre lydsystemer kodes ikke.

Delfelt *v Kode for radio/tv-optagelse

  g tv
  v radio

Delfelt *z Kode for anden lydoptagelse end musik og ledsagende materiale hertil

  d Dokumentarisk optagelse ("virkelighed")
  f Instruktion
  g Lydeffekter, herunder dyrestemmer mv.
  k Reportage
  m Prøve på opførelse
  n Interview
  o Test af afspilningsudstyr
  p Indlæst tekst (lydbog)
  q Indlæst tekst (lydbog, klausuleret for svagtseende og lign.)
  x Tekstbilag

Eksempler

1 005 00 *h a *h j *h k *h n
(Vejledning i opførelse af komposition med bibliografi, diskografi og en biografi af komponisten )

2 005 00 *i e *j a *k a
(Klaverpartitur, instrumentstemmer findes, noder)

3 005 00 *h a *i a *k a *k b *k j
(Vejledning i opførelse af kompositionen, partitur, noder, becifring, tabulatur)

4 005 00 *z g *z x
(Lydeffektoptagelse, fx hjerteslag, og tekstbilag)

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top