.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 245 Titel og ophavsangivelse Felt 248 Bindspecifikation for flerbindsværk eller supplement Næste afsnit

Felt

 

 

 Sektionsspecifikation for flerbindsværk eller supplement

Felt 247 Sektionsspecifikation for flerbindsværk eller supplement

 

Feltet kan ikke gentages

 g    sektionsnummer
 a  G  sektionstitel
 m  G  materialebetegnelse
 c  G  sektionsundertitel og anden titelinformation
 p  G  parallel sektionstitel
 x  G  sektionstitel på tilføjet værk af andet ophav
 e  G  ophavsangivelse
 f  G  sekundær ophavsangivelse
 t  G  parallel ophavsangivelse
 w  G  udgavebetegnelse
 h  G  hjemsted for forlag, distributør el lign.
 i  G  navn på forlag, distributør el lign.
 j    udgivelsesår, distributionsår el.lign.
 k    fysisk beskrivelse
 s  G  serieangivelse
 n  G  underserienummer eller -bogstav
 o  G  underserietitel
 v  G  nummer i serien
 l  G  generel note
 b    målestoksforhold (kartografisk materiale)
 z  G  sektionens isbn (10-cifret) og/eller anskaffelsesvilkår
 r G sektionens isbn (13-cifret)
 u  G  URL 
 y G tekst til link

 

Felt 247 anvendes ved formatering af flerbindsværkers sektionsspecifikke beskrivende oplysninger, når der er tale om formatering i én post.

Der oprettes en post pr. sektion i flerbindsværket. Hver post skal indeholde identiske fællesoplysninger for hele værket, sektionsspecifikke oplysninger i felt 247, samt bindspecifikke oplysninger for hvert bind der indgår i sektionen i hvert sit felt 248.

Delfelt *g medtages kun, hvis der er sektionsnummerering eller anden sektionsbetegnelse. Der skal ikke konstrueres en sektionsnummerering af hensyn til formatet.

Delfelt *u anvendes til angivelse af en eventuelt klikbar adresse

Delfelt *z anvendes til angivelse af 10-cifrede isbn. Disse inddateres med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire eller fem dele. Hvis nummeret i materialet er trykt kompakt, vil det kunne inddateres kompakt.

Delfelt *r anvendes til angivelse af 13-cifrede isbn. Disse inddateres kompakt.

Angående formatering ved katalogisering af flerbindsværker i en flerpoststruktur (hovedpost/sektionspost/bindpost), se Katalogiseringsreglernes kapitel 13 og Bilag F .

Eksempel

1

245 00 *a Danmarks Kirker
247 00 *g 2 *a Frederiksborg Amt *e ved Erik Moltke ... [et al.] *k 4 bd. : ill.
; 28 cm
248 00 *g 4 *h København *i Gad *j 1975 [i.e. 1979]- *k S. 2176-2926
260 00 *a København *b Nationalmuseet *c 1933 -

2/13.6B

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top