.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 622 Systematisk notation for kartografiske materialer (Nationalbibliografien) Felt 631 Ukontrolleret emneord Næste afsnit

Felt 630 Kontrolleret emneord

Felt 630 Kontrolleret emneord

 a   G   kontrolleret emneord (sumdelfelt)
 b   G   andre bibliotekers kontrollerede emneord (sumdelfelt)
 f   G   kontrolleret faglitterært emneord
 g   G   andre bibliotekers kontrollerede faglitterære emneord
 s   G   kontrolleret skønlitterært emneord
 t   G   andre bibliotekers kontrollerede skønlitterære emneord
 u   G   lokal underdeling
 2   G   betegnelse for emneordssystem

 

Felt 630 anvendes til lokalt kontrollerede emneord, dog ikke til personnavne, korporationsnavne, stednavne, periodebetegnelser eller titler, som har egne felter.

Ukontrollerede emneord placeres i felt 631 .

Den enkelte katalogiserende institution kan vælge enten at gentage feltet for hvert delfelt eller at inddatere delfelterne i samme felt.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt , da det kan erstatte de specifikke delfelter *f og *s. De specifikke delfelter benyttes af katalogiserende institutioner, der ønsker at kunne generere specifikke fremvisningsformater eller søgenøgler.

Delfelt *b er sumdelfelt for de specifikke delfelter *g og *t.

Delfelt *b, *g og *t anvendes i DanBib til automatisk overførsel af data fra delfelt *a, *f og *s ved genbrug af posten.

DBC's emneordssystem inddateres i felt 666 .

Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem, se Indledningen 2.3.2 Verifikationskoder og -delfelter.

Eksempler

1

630 00 *a eksport

 

2

630 00 *a airbrush

 

3

630 00 *a malerkunst *b maleteknik

 

4

630 00 *f rockmusikere *f amerikanske rockmusikere

 

5

630 00 *s ægteskab *s samfundssatire

 

6

630 00 *s rockere *t ungdomsbander

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top