. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 239 Uniform titel (musikværker) og dansk titel (film) som opstillingselement, Praksis for folkebiblioteker ("standardtitel") Felt 241 Originaltitel Næste afsnit

Felt 240 Uniform titel som opstillingselement

Feltet kan ikke gentages

 a      uniform titel
 ø      identificerende tilføjelse
 s   G   titel på del af værket
 r      sprog i oversættelse eller version
 q      version
 u      udgivelsesår
 d      besætningsangivelse
 e      nummer inden for art og besætning
 f      opusnummer eller værkfortegnelsesnummer
 g      undernummer af opusnummer
 h      toneart
 j   G   andet identificerende element (i rund parentes)
 k      arrangement
 l      andre oplysninger
 m      materialebetegnelse
 n   G  numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion
 o   G  formbetegnelse
 w      år/dato for traktatunderskrivelse
 0      verifikationskode (danbib)
 1      lokal verifikationskode
 5   kode for institution (reserveret til fremtidigt brug)
 6  G  unikt ID for autoritetspost

Se også felt 239 , som anvendes af DBC og folkebibliotekerne til uniforme titler ifølge praksis for folkebiblioteker for musikværker.

Feltet kan endvidere benyttes ved konvertering til placering af værktitel (RDA) (svarende til MARC 21 felt 130 eller 240), hvor denne afviger fra hovedtitlen på manifestationen. Det kan dermed forekomme samtidigt med et felt 100/110, samtidigt med et felt 700/710 med et delfelt *q, eller forekomme alene.

Delfelterne *d, *e, *f, *g, *h, *j og *k anvendes kun ved katalogisering af musikalier og musikoptagelser (se Katalogiseringsregler 1/100.28-100.36 ).

Delfelt *m anvendes til GBM eller andet.

Delfelt *s anvendes også ved udvalg o.lign.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 ( et -tal) Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Delfelt *5 er reserveret til lokal brug. Delfeltet anvendes ikke ved udveksling af data

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den relaterede autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes.

En uddybende beskrivelse af delfelt *5 og delfelt *6 kan sen i indledningen til formatet, afsnit 2.3.3

Ved udveksling af data anbefales det at undlade at anvende delfelt *5.

Eksempler

1

240 00 *a Martin Chuzzlewit
245 00 *a The life and adventures of Martin Chuzzlewit *e Charles Dickens

1/100.2A

2

240 00 *a Genesis *ø angelsaksisk digt

1/100.5B

3

240 00 *a King Kong *u 1933

1/100.5B

4

240 00 *a Babar en famille *r Engelsk *m lydoptagelse
245 00 *a Babar and his children *e Jean de Brunhof

1/100.5D

5

240 00 *a Bibelen *s GT *s Apokryferne *s Makkabæerbog, 2

1/100.14A5

6

240 00 *a Bibelen *r Engelsk *q Revised Standard *u 1959

1/100.14A13

7

240 00 *a Mestersangerne i Nürnberg
245 00 *a Die Meistersinger von Nürnberg *e Richard Wagner

1/100.17B

8

240 00 *a Sonate *d violin, klaver

1/100.19A3

9

240 00 *a Strygekvartet *e nr. 1-6 *f op. 18 *j skitser
245 00 *a ... *e Ludwig van Beethoven

1/100.20

10

240 00 *a Symfoni *e nr. 24 *f Hob. I:24 *h D-dur
245 00 *a Symphony in D-major *e Joseph Haydn

1/100.21A5

11

240 00 *a Musikalisches Opfer *s Udvalg *k arr.
245 00 *a ... *e Johann Sebastian Bach

1/100.22B1

12

240 00 *a Nibelungens ring *s Valkyrien *m Libretto *r Engelsk og tysk
245 00 *a ... *e Richard Wagner

1/100.22C

 

Flere og mere detaljerede eksempler med beskrivelse af, hvorledes de præsenteres, kan ses i Katalogiseringsregler Bilag F.

 

_
.© Kulturstyrelsen 2014Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top