. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 013 ID-nummer på post på højeste niveau Felt 015 ID-nummer på post på lavere niveau Næste afsnit

Felt 014 ID-nummer på post på højere niveau

Felt 014 ID-nummer på post på højere niveau

Feltet kan ikke gentages

 a    id-nummer på post på højere niveau
 x    typekode

Felt 014 er obligatorisk ved katalogisering i flerpoststruktur.

Feltet anvendes til at sammenkæde post på et lavere niveau med en post på et højere niveau, fx bindpost med hovedpost eller sektionspost, eller sektionspost med hovedpost.

Delfelt *x anvendes ikke ved katalogisering af flerbindsværker i flerpoststruktur.

Felt 014 anvendes også til at sammenkæde artikler med værtspublikation, eller anmeldelser med det anmeldte værk.

I delfelt *x anvendes da følgende typekoder:

    ANM Anmeldelse
    DEB Debatpost
    FOR Fortsættelsespost
    SMS Sammenskrivningspost

Eksempel

1

001 00 *a [ID-nummer]
004 00 *a b
008 00 *a 1967 *v 1
014 00 *a [Hovedpostens ID-nummer]
21 00 *a 0-091-32213-X *c indb. *d £7,00
245 00 *g Vol. 1 *a A strategy for research *f illustrated by Joan Rice
260 00 *c 1967
300 00 *a xx, 394 s. *b ill., kort
534 00 *a Med register
Tilhørende hovedpost kan ses som eksempel 1 i felt 015 . Bemærk, at det ikke er obligatorisk at udfylde felt 015, men det er nødvendigt i visse edbsystemer.

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top