. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 874 Underserie (kun periodica) Felt 887 Data konverteret fra andet format end MARC Næste afsnit

Felt 879 Andre relationer (kun periodica)

Felt 879 Andre relationer (kun periodica)

 i    indledende tekst
 t    hovedtitel
 c    tilføjelse til titlen
 z    issn
 g   G  angivelse af dele, der indgår i relationen
 u  G  url
 y G tekst til link

 

Har det registrerede periodicum en relation til et andet periodicum, og denne relation ikke er defineret i et af de øvrige relationsfelter, inddateres oplysningerne i felt 879.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

Maskingenereret indledende tekst kan ikke defineres.

Eksempel

1

245 00 *a Månedsskrift for praktisk lægegerning
879 00 *i Særtryk heraf i *t Arkiv for praktisk lægegerning *z 0901-0483
245 00 *a Arkiv for praktisk lægegerning
505 00 *a Særtryksserie
879 00 *i Særtryk fra *t Månedsskrift for praktisk lægegerning
*z 0373-2746

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top