.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 243 Collective Uniform Title Felt 247 Sektionsspecifikation for flerbindsværk eller supplement Næste afsnit

Felt 245 Titel og ophavsangivelse

Felt 245 Titel og ophavsangivelse

Feltet kan ikke gentages

 a  G  titel
 b  G  rest af titel eller alternativ titel
 m  G  materialebetegnelse
 ø    Identificerende tilføjelse til titlen
 æ    Identificerende ophavsangivelse til titlen (periodica)
 n  G  numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion
 o  G  titel på supplement eller sektion
 c  G  undertitel og anden titelinformation
 u  G  markant undertitel (undertitel, som skal medtages i titelregister)
 l  G  spilletid
 e  G  ophavsangivelse, som giver anledning til opslag
 f  G  ophavsangivelse, som ikke giver anledning til opslag
 i  G  anden primær eller sekundær ophavsangivelse, kun i
nationaldiskografien (nationalbibliografien)
 j  G  anden primær eller sekundær ophavsangivelse, ikke i
nationaldiskografien (nationalbibliografien)
 k    medlemmer af en gruppe
 p  G  paralleltitel
 q  G  parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement
eller sektion
 r  G  paralleltitel på supplement eller sektion
 s  G  parallel undertitel og anden parallel titelinformation
 t  G  parallel ophavsangivelse
 x  G  hovedtitel på tilføjet værk af andet ophav (eller uden ophav)
 w  G  udgavebetegnelse i titelfeltet
 y    titel på supplement (i tillægspost)
 g    numerisk eller alfabetisk betegnelse for bind (i bindpost)
 z  G  isrc

Felt 245 er obligatorisk i alle bibliografiske poster uanset posttype og på alle katalogiseringsniveauer.

Delfelterne inddateres i den rækkefølge, som Katalogiseringsreglerne foreskriver.

Titelangivelser

Delfelt *a anvendes til hovedtitel samt titel i sektions-, bind- og analyseposter

1

245 00 *a Den første månerejse

2/1.1B1

2

245 00 *a Betænkning fra udvalget til forbedring af kildeskatten

2/2.1B1

3

245 00 *a Danmarks Biblioteksskoles skrifter

2/12.1B1

4

245 00 *n [Del] 1 *a Spansk begynderkursus
(Sektionspost)

 

5

245 00 *a Tekstbog
(Bindpost)

 

 

Hvis et materiale indeholder flere værker af samme ophav uden fælles titel , inddateres hovedtitlerne på 2. og følgende værk(er) i hvert sit delfelt *a , eventuelt med andre delfelter imellem.

6

245 00 *a La mer *m musikalier *a Khama *a Rhapsody for clarinet
and orchestra *e Claude Debussy

2/5.1G1

7

245 00 *a Four small dances *m musikalier *a and, Six Hungarian
folksongs *e Béla Bartok *e arranged for junior string orchestra
by Gábor Darvas
745 00 *a Six Hungarian folksongs

2/5.1G1

 

Delfelt *b. Såfremt hovedtitlen er meget lang , kan den deles op på to delfelter *a og *b, således at den første del af hovedtitlen indtil et sprogligt naturligt ophold inddateres i *a. Delfelt *a vil da kunne bruges til udskrifter i short-title kataloger, til tekst på bogrygge osv., *b vil så være resttitlen. Delfelt *b anvendes også til alternative titler . I udskrifter, hvor både *a og *b er med, skal de optræde som én hovedtitel, dvs. uden skilletegn imellem.

8

245 00 *a Jeppe paa Bjerget *b eller Den forvandlede Bonde

2/1.1B

 

Delfelt *m. Afhængigt af edb-systemet vil hovedtitlens materialebetegnelse kunne maskingenereres ud fra den kode, der er inddateret i felt 009 . Hvis muligheden for maskingenerering ikke foreligger, kan materialebetegnelsen inddateres i felt 245 delfelt *m.

9

245 00 *a Kulturhistoriske spor *m kartografisk materiale

2/3.1C1

10

245 00 *a Danmarks skibslister *m mikroform

2/12.1C1

11

245 00 *a Life in the time of Charles Dickens *m billede *e editor,
Albert Ammermann *a The time, the life, the works of Charles
Dickens, and excerpts from Dickens on America *m lydoptagelse
*e read by Ian Brett and Peter Howell

2/1.10C1

 

Delfelt *ø indeholder en identificerende tilføjelse til hovedtitlen. Delfelt *ø anvendes til at adskille periodicatitler, som ellers er identiske.

12

245 00 *a Trafikrapport *ø Nykøbing Falster

1/103

13

245 00 *a Trafikrapport *ø Åbenrå

1/103

14

245 00 *a F.E.B. panorama *ø Dansk udgave
245 00 *a F.E.B. panorama *ø English version

1/103

15

245 00 *a Årbog *e udgivet af Dansk Ride Forbund, Landsudvalget for
Heste *ø Dansk Ride Forbund

 

 

I Nationalbibliografien (bøger, av og musik) og folkebibliotekerne anvendes delfelt *ø som generelt identificerende delfelt. I delfelt *ø tilføjes sondringsdata for forskellige værker eller versioner med iøvrigt identiske titler eller udgaveangivelser. Ordinære umarkerede udgaver adskilles derimod i felt 250 delfelt *b.

16

245 00 *a Eventyr *c udvalg for store børn *e af H.C. Andersen *ø Udvalg for store børn

17

245 00 *a Kejserens nye klæder *e af H.C. Andersen *e med tegninger af Monika Laimgruber
*ø Ill. Monika Laimgruber

18

245 00 *a Rosenborg *ø Tysk tekst

 

Ved musikalier og musikoptagelser forekommer mange udgaver, hvorfor sondringsdata, *ø og *Ø, anvendes som sorteringselement.

19

245 00 *a Jules sange *e udgivet af Johannes Fabricius *Ø fabricius *ø
Ved Johannes Fabricius

 

 

Delfelt *æ er en sammensmeltning af delfelt *e og *ø , en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til hovedtitlen. Er ophavsangivelsens og tilføjelsens form forskellig, vil det være nødvendigt at bruge *e og *ø. Delfelt *æ anvendes kun til at adskille periodicatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse.

20

245 00 *a Årsskrift *æ Politihistorisk Selskab

1/102A

21

245 00 *a Årsskrift *æ Lolland-Falsters Stiftsmuseum *ø 1987

 

22

245 00 *a Årbog *æ Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg *e udgivet
af Handels- og Søfartsmuseets Venner
(Handels- og Søfartsmuseet er både det ene af to ophav og identificerende tilføjelse til titlen

 

 

Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodicum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o.

23

245 00 *a Acta radiologica *o Supplementum

1/101 og
2/12.1B4

24

245 00 *a Journal of polymer science *n Part A *o General papers

2/12.1B5

25

245 00 *a Bulletin *æ Institute of Classical Studies, University of London
*o Supplement

2/12.1F4

 

Delfelt *n anvendes desuden i sektionsposter til numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektionen.

Delfelt *c. Undertitler og anden titelinformation inddateres i hvert sit delfelt *c. Se også delfelt *u.

26

245 00 *a Amor og Psyke *c en kvindelig psyke og dens udvikling *c en
kommentar til Apuleius' eventyr

2/2.1E1

 

Delfelt *u anvendes til undertitler, der er så markante, at de bør kunne indgå i et titelregister. Andre undertitler formateres i delfelt *c.

27

245 00 *a dit *u dansk institutionstidsskrift

2/12.1B2

28

245 00 *a Sinfonie Nr. 3 *u Eroica

2/6.II.1E

 

Delfelt *z anvendes til ISRC (International standard recording code) efter de respektive titler i felt 245.

Delfelt *l anvendes ved katalogisering til Nationalbibliografien (musikoptagelser) til at inddatere spilletiden for hvert enkelt nummer og knytter sig til det nærmest foregående delfelt *a.

29

245 00 *a Spanish music *l 56:41 min *e Carsten Grøndahl, guitar

 

 

Delfelt *p, *s og *t. Paralleltitler inddateres i hvert sit delfelt *p. Delfelt *p går direkte i langordsregister. Øvrige parallelle oplysninger inddateres i delfelterne *q, *r, *s og *t umiddelbart efter det parallelle titelfelt, som de hører til.

30

245 00 *a Bulletin of the Geological Society of Denmark *p Meddelelser fra
Dansk Geologisk Forening

2/12.1D1

31

245 00 *a Danmark *c land og by
eller:
245 00 *a Danmark *c land og by * s town and country *s la ville et la
campagne *s el campo y la ciudad *s Stadt und Land

2/1.1E5

32

245 00 *a Abbreviations of typical words in bibliographical references *e
International Organization for Standardization *p Abréviations des
mots typiques dans les références bibliographiques *t Organisation
internationale des normalisation

2/2.1F1

33

245 00 *a Meteorologisk årbog *n 2. del *o Grønland *p Meteorological
yearbook *q Part 2 *r Greenland

 

 

Delfelt *x anvendes, hvis et materiale indeholder flere værker af hver sit ophav, eller uden ophav, og uden fælles titel. Hovedtitlen på 2. og følgende værk inddateres i hvert sit delfelt *x.

34

245 00 *a Humanismens krise *e af H.C. Branner *x Eneren og massen *e
af Martin A. Hansen

2/1.1G2

 

Delfelt *w. Hvis et materiale indeholder flere værker uden fælles titel, og der til en titel er knyttet en udgavebetegnelse, inddateres denne i delfelt *w.

35

245 00 *a Lov om kommunernes styrelse *e med kommentarer af Preben
Espersen og Erik Harder *w 5. reviderede udgave *x
Normalstyrelsesvedtægt og normal forretningsorden *e med
kommentarer af Preben Espersen *w 4. reviderede udgave

2/1.2B6

 

Delfelt *y. Supplementstitel , anvendes kun i enkeltstående poster og hovedposter. Efter delfelt *y er der mulighed for de samme delfelter som efter *g og *a i en bindpost (dvs. at kun delfelt *m, *æ, *ø, *n og *o er udelukket)

36

245 00 *a Regning og matematik for 3. realklasse *e [af] C.C. Kromann
Clausen, C.E. Jensen og Tage Petersen
(Enkeltstående post)

245 00 *a Regning og matematik for 3. realklasse *e [af] C.C. Kromann
Clausen, C.E. Jensen og Tage Petersen *y Facitliste
(Enkeltstående post, afhængigt værk)

 

37

245 00 *a Kesses krig *e af Klaus Rifbjerg
(Enkeltstående post)

245 00 *a Kesses krig *e af Klaus Rifbjerg *y Opgaver *e udarbejdet af Jørn
E. Albert, Leif Bille Jensen og Thorsten Villum Hansen
(Enkeltstående post, afhængigt værk)

 

 

Delfelt *g anvendes til numerisk eller alfabetisk betegnelse for bind i bindposter.

38

245 00 *g [Bind] 1 *a Indre by

 

OPHAVSANGIVELSER

Delfelt *e anvendes til ophavsangivelser, som giver anledning til opslag ifølge katalogiseringsreglerne

39

245 00 *a De gode tider *e Anders Bodelsen

1/1A

40

245 00 *a Memoir of Bowman Hendry *e by a Physician

1/2B

41

245 00 *a Danske opslagsværker *e redigeret af Axel Andersen

1/4A

42

245 00 *a The vision of Sir Launfal *e by James Russell Lowell *x The
courtship of Miles Standish *e by Henry Wadsworth Longfellow *x
Snow bound *e John Greenleaf Whittier *e [all] edited with an
introduction and notes by Charles Robert Gaston

 

43

245 00 *a Biblioteksbetænkningen 1979 *e afgivet af
Bibliotekskommissionen

1/5

44

245 00 *a Orm og tyr *e af Martin A. Hansen *e med træsnit af Sven
Havsteen-Mikkelsen

1/9B

 

Delfelt *f anvendes til ophavsangivelser, hvortil reglerne ikke kræver indførsel, fx oversættere, almindelige illustratorer, udarbejdere af forord og lign., samt anonyme ophavsangivelser, fx 'Oversat fra fransk'.

45

245 00 *a Turen går til Israel *e manuskript: Herbert Pundik *f kort og
vignetter: Ib Withen *f redaktion: Erik Langkjær

2/2.1F1

46

245 00 *a Lafontaines fabler *f oversat fra fransk

2/2.1F1

47

245 00 *a De gamle levende hegn *e af Mads Nielsen, Kristian Vyff, Axel
Johansen *f tillæg: Hegnenes betydning for landøkonomien og for
jagtvildtet af Ole Hammer, Frode Olsen og Egon Sørensen

2/1.1F13

 

Delfelt *i medtages i nationaldiskografien Danske Musikoptagelser (DMO), delfelt *j ikke. DBC anvender disse delfelter, hvis nationaldiskografiens regler kræver en udformning af ophavsangivelsen og folkebibliotekernes regler en anden. Delfelterne er forbeholdt Nationalbibliografien .

48

245 00 *a Absolute let's dance, opus 4 *j redigeret af Mogens Hansen og 1st
Choice Promotion *i compiled and co-ordinated by Mogens
Hansen & 1st Choice Promotion

 

 

Delfelt *k anvendes ved lydoptagelser til navne på medlemmer af en gruppe, et ensemble eller lignende og inddateres umiddelbart efter det delfelt *e, hvori gruppen mv. er inddateret. Dette giver mulighed for at udelade denne valgfri oplysning i visse udskrifter eller ved fremvisning.

49

245 00 *a Quadrophenia *m musikoptagelse *e in its entirety by Peter
Townshend *e The Who *k John Entwistle, Roger Daltrey, Keith
Moon, Peter Townshend

2/6.1F2

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top