.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 248 Bindspecifikation for flerbindsværk eller supplement Felt 255 Nummerering og datering (periodica)Næste afsnit

Felt 250 Udgavebetegnelse

Felt 250 Udgavebetegnelse

 a    udgavebetegnelse
 b    kort udgavebetegnelse eller sondringselement
 c  G  ophavsangivelse hørende til udgaven og som giver anledning
til opslag
 d  G  ophavsangivelse hørende til udgaven og som ikke giver
anledning til opslag
 p  G  parallel udgavebetegnelse
 t  G  parallel ophavsangivelse hørende til udgaven
 x    oplagsbetegnelse

 

Der oprettes en selvstændig post for hver udgave, men ikke for hvert oplag.

Hvis oplysning om et specifikt oplag medtages, fx det senest foreliggende oplag, inddateres betegnelsen i delfelt *x .

Hvis oplagsdata ønskes specificeret for alle oplags vedkommende, kan de anbringes i hvert sit felt 521 .

Udgavebetegnelsen inddateres i felt 250, undtagen i det specielle tilfælde, hvor den er knyttet til en titel i et materiale med flere værker uden fælles titel. I så fald inddateres udgavebetegnelsen i felt 245 *w (se Katalogiseringsregler 2/1.2B6 ). Udgavebetegnelsen til bind i et flerbindsværk, der er katalogiseret i én post med bindspecifikke oplysninger i felt 248, kan, hvis den er forskellig fra bind til bind, inddateres i felt 248 delfelt *w.

I delfelt *b kan inddateres en kortfattet form for udgavebetegnelsen, fx til brug på bogrygge, udlånsetiketter m.v. (se eksempel 2) eller et sondringselement til adskillelse af udgaver uden egentlige udgavebetegnelser (se eksempel 9). Sondringselement til adskillelse af værker og versioner inddateres i felt 245 delfelt *ø .

Eksempler

1

250 00 *a 2. reviderede udg.

2/2.2B1

2

250 00 *a 2. reviderede udg. *b 2. udg.

 

3

250 00 *a Mikroformudgave

2/1.2B3

4

250 00 *a 2. omarbejdede udg. *c af M. Skytte Christiansen

2/2.2C1

5

250 00 *a Rev. ed., 2. ed. *d with revisions, an introduction, and a chapter
written by E.B. White *d with the assistance of Eleanor Gould
Packard

2/1.2C1

6

250 00 *a 2. ed. *c edited by Larry C. Lewis *p 2. éd. *t redigé par Larry C.
Lewis

2/1.2C4

7

250 00 *a 1. udgave *x 3. oplag

 

8

250 00 *x 8. oplag

 

9

Forskellige udgaver af samme titel (i hver sin post):

100 00 *a Bang *h Herman
245 00 *a Håbløse slægter
250 00 *a 2. ændrede udgave *b 2. udgave

100 00 *a Bang *h Herman
245 00 *a Håbløse slægter
250 00 *a Ny uforkortet udgave *b Ny udgave 1965

100 00 *a Bang *h Herman
245 00 *a Håbløse slægter
250 00 *b C.A.F.
(for: Carit Andersens Forlag)

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top