.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felter 001-999 Felt 002 Tidligere Faustnummer eller decentralt ID-nummer (DBC) Næste afsnit

Felt 001 Postens ID-nummer

Felt 001 Postens ID-nummer

Feltet kan ikke gentages

 a      postens id-nummer (hos dataproducenten)
 b      dataproducentens biblioteksnummer
 c      ajourføringstidspunkt (ååååmmddttmmss)
 d      første oprettelsesdato (ååååmmdd)
 e      tegnsæt
 f      format
 g      filnavn
 o      oprindeligt format (maskinkonverterede poster)
 t      nummersystem for id-nummer

Felt 001 delfelterne *a og *f er obligatoriske i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer.

Delfelt *a indeholder postens ID-nummer (identifikation) og udfyldes af dataproducenten, dvs. det bibliotek eller den instans, som opretter posten. Beslutning om valg af ID-nummersystem træffes af dataproducenten.Delfeltet er af variabel længde (men kan gøres længdefast i et givet edb-system). Efter indlæggelse i DanBib-basen forbliver postens ID-nummer uændret i delfelt *a, men fungerer i DanBib-basen som lokalpostens ID-nummer.

Øvrige delfelter *b-*t (undtagen *f) er defineret af hensyn til DanBib. Data i disse delfelter dannes ved indlæggelse i DanBib; ikke alle delfelter vil nødvendigvis blive dannet. Ved kopiering til genbrug vil disse delfelter være informative.

Delfelt *b . Biblioteksnummer. Se http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid=%7b3B3A2211-DEA0-4C4B-BE6D-F814287EC91

Delfelt *c

åååå=år
mm i denne position=måned
dd=dag
tt=time
mm i denne position=minut
ss=sekund

Delfelt *d

åååå=år
mm i denne position=måned
dd=dag

Delfelt *f indeholder en kode for format. Delfeltet er obligatorisk af hensyn til udveksling af poster. Der anvendes følgende koder:

    a danMARC2
    b DanBib version 2.0
    c DBC BASIS format (danMARC1, folkebiblioteker)
    d Bibliotekernes danMARC (danMARC1, forskningsbiblioteker)

Delfelt *o indeholder en kode for format. Delfeltet anvendes kun i maskinkonverterede poster til at angive hvilket format, der er konverteret fra. Postens aktuelle format angives i delfelt *f. Der anvendes samme koder i delfelt *o som i delfelt *f.

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 2.0Til top Til top