.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 521 Note om udgavens oplag Felt 525 Note om komplekse forhold til andre periodica Næste afsnit

Felt 523 Note om udgivelse i andre materialetyper

Felt 523 Note om udgivelse i andre materialetyper

 a      note om udgivelse i andre materialetyper
 z      isbn/issn
 u   G   url
 y  G tekst til link

 

Felt 523 anvendes til oplysning om, i hvilke andre medier (materialetyper) materialet også er udgivet.

Delfelt *u anvendes til URI, URL eller PURL, når felt 523 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

 

I tilfælde af flere parvise forekomster af URI, URL eller PURL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Materialets URI, URL eller PURL inddateres i felt 856.

Om URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

Eksempler

1

523 00 *a Også udgivet på mikrofiche

2/1.7B16

2

523 00 *a Findes også i mikroform

2/2.7B16

3

523 00 *a Findes også på Internet
*u http://www.dbc.dk/net-bog-klubben.dk

2/2.7B16

4

523 00 *a Findes også som kassettebånd

2/6.I.7B16
og
2/6.II.7B16

5

523 00 *a Findes også i trykt form

2/9.7B16

6

523 00 *a Findes også som 3,5 in. diskette

2/9.7B16

7

523 00 *a Findes også i plastic

2/10.7B16

8

523 00 *u http://www.sst.dk/publ/Publ2010/CFF/Graviditet/Barn_i_vente_10.pdf *y Elektronisk udgave

2/10.7B16
9

523 00 *u http://www.sundhedsstyrelsen.dk/bestiludgivelse *y Bestilles her

2/10.7B16

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top