.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 009 Kode for materialebetegnelse Felt 011 ID-nummer på hovedmaterialets post Næste afsnit

Felt 010 DanBib ID-nummer (DanBib)

Felt 010 DanBib ID-numme r (DanBib)

Feltet kan ikke gentages

 a    danbib id-nummer
 b    dataproducentens biblioteksnummer
 c    ajourføringstidspunkt (ååååmmddttmmss)
 d    første oprettelsesdato (ååååmmdd)
 e    tegnsæt
 f    format
 g    filnavn
 t    nummersystem for id-nummer

 

Delfelt *a indeholder DanBib ID-nummer, som automatisk tildeles af DanBib-systemet ved indlæggelse i DanBib-basen. Danbib ID-nummeret er samtidig titelpostens ID-nummer. Ved kopiering af en bibliotekspost (titelpost + lokalpost) fra DanBib med henblik på genbrug bør felt 010 *a ikke slettes; herved sikres den bedst mulige matchning ved efterfølgende overførsel til DanBib.

Øvrige delfelter *b-*t er defineret af hensyn til DanBib. Data i disse felter dannes ved indlæggelse i DanBib; ikke alle delfelter vil nødvendigvis blive dannet. Ved kopiering til genbrug vil disse delfelter være informative.

Dataproducentens biblioteksnummer i delfelt *b er biblioteksnummeret på den instans, som oprindeligt har produceret standarddata (titelposten). Biblioteksnummer anvendes i overensstemmelse med seneste udgave af Biblioteksnumre for folke-, skole- og forskningsbiblioteker , der er udgivet som Retningslinier fra Statens Bibliotekstjeneste 3.

Delfelt *c og *d:

  åååå=år
  mm i denne position=måned
  dd=dag
  tt=time
  mm i denne position=minut
  ss=sekund

Som kode for format i delfelt *f anvendes:

  a danMARC2
  b DanBib version 2.0
  c DBC BASIS format (danMARC1, folkebiblioteker)
  d Bibliotekernes danMARC (danMARC1, forskningsbiblioteker)

Poster i DanBib, hvor felt 001 delfelt *f ikke forekommer, behandles med format = b.

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top