. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
  Forrige afsnit Felt 100 Personnavn som opstillingselement Felt 210 Forkortet nøgletitel (ISSN Network)Næste afsnit  

Felt 110 Korporationsnavn som opstillingselement

Feltet kan ikke gentages

Korporationsnavn i ligefrem orden

 a      korporationsnavn
 e      tilføjelse
 c   G   underkorporation

Korporationsnavn indledt med stads- eller kommunenavn

 

 s      stednavn (jurisdiktion)
 e      tilføjelse
 c   G   institutionsnavn

Samt følgende delfelter fælles for ovenstående

 i        nummer på konference
 k      år for konference
 j   G  sted for konference
 b G  funktionsangivelse (RDA)
 0      verifikationskode (danbib)
 1      lokal verifikationskode
 4   G  kode for ophavets funktion
 5     kode for  institution
 6  G  unikt ID for autoritetspostSom opstillingselement kan feltet ikke forekomme samtidig med et felt 100 i samme post. Hvis felt 110 forekommer i posten, fungerer det samtidig som første felt 710.

Konferencer formateres som andre korporationer. Feltet anvendes ikke længere af Nationalbibliografien, bortset fra musikkorporationer i Danske musikoptagelser. Som overalt i det fælles format er indikatorerne nulstillet. Indikatorer i navnefelterne, som findes i danMARC 1. udgave, kan anvendes af institutioner, der ønsker at kunne sortere i fuld overensstemmelse med Alfabetiseringsregler, 5. ajourførte oplag, 1984 , eller som ønsker at kunne søge eksplicit på kategorier af navne i lokal søgebase.

Delfelt *e
anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c.

Delfelt *s. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Inddateringen starter med institutionsnavnet i delfelt *c, som kan gentages. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark maskingenereres.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 (et-tal)
Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Delfelt *4 anvendes til koder for ophavets funktion. Tilladte funktionskoder findes i Bilag J - Funktionskoder for ophav.

Delfelt *5 er reserveret til lokal brug. Delfeltet anvendes ikke ved udveksling af data

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den relaterede autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes

En uddybende beskrivelse af delfelt *5 og delfelt *6 kan ses i indledningen til formatet Ved udveksling af data anbefales det at undlade at anvende delfelt *5.

Den samme delfeltopdeling som i felt 110 er i vidt omfang gældende også i felt 610, 710, 780 og 910.

Eksempler

1 110 00 *a Bibliotekskommissionen 1/5
2 110 00 *a H.C. Andersen Samfundet 1/60

 

Se også eksempler i felt 710 vedr. formatering i delfelter.

 

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Maj 1998. Til top Til top