. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 525 Note om komplekse forhold til andre periodica Felt 529 Note om referencer til materialet Næste afsnit

Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

 a      note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt)
 i      indledende tekst
 t   G   titel
 e   G   ophavsangivelse
 d   G   ophavsangivelse foran titel
 x   G   anonym titel
 b   G   supplerende tekst
 u   G   url 
 y  G  tekst til link
 r  G  ISBN
 z  G  ISSN
 n  G faustnummer anvendt i Nationalbibliografien

 

Felt 526 anvendes til note om en hvilken som helst sammenhæng med andre værker: note om forlæg for værket, om hovedpublikation eller supplementer, note om samhørende værker (fortsatte værker) og om tilknyttet eller beslægtet værk.

 

I felt 526 anføres desuden oplysning om ordningselement for foregående eller efterfølgende konference.

 

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

 

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.

 

Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

 

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

 

Delfelt *u anvendes til URI, URL eller PURL, når felt 529 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

 

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

 

Delfelt *n: Jævnfør 520 *n

 

I tilfælde af flere parvise forekomster af URI, URL eller PURL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Materialets URI, URL eller PURL inddateres i felt 856.

Om URI, URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

 

For periodica kan felt 526 anvendes som alternativ til periodicarelations felterne 860 -879.

Note om værkets bibliografiske historie, se felt 520 .

Eksempler

1

526 00 *a Knytter sig til: Kommunal ansættelse / af Lennart Konow
eller:
526 00 *i Knytter sig til *t Kommunal ansættelse *e Lennart Konow

2/1.7A4

2

526 00 *a Samhørende: Gjøngehøvdingen ; Dronningens vagtmester
eller:
526 00 *i Samhørende *t Gjøngehøvdingen *t Dronningens vagtmester

 

3

526 00 *a Fortsættes på Internet som: Seriejournalen
*u http://www2.dk/users/seriejournalen/index.htm
(Se også felt 861 eksempel 2)

2/12.7B7c

4

526 00 *a Udgivet som del af: Byggeorientering
(Se også felt 863 eksempel 2)

 

5

526 00 *a Hertil hører arbejdsbog, kopisider, lærerens bog og skrivebog

2/1.7B11

6

526 00 *a Udgivet sammen med: Symphony no. 5 / Beethoven
eller:
526 00 *i Udgivet sammen med *t Symphony no. 5 *e Beethoven

 

7

526 00 *a Udgivet sammen med: Out of the depths / Mary Ryan. Label
your luggage / Robert Nash
eller:
526 00 *i Udgivet sammen med *t Out of the depths *e Mary Ryan *t Label
your luggage *e Robert Nash

2/2.7B21

8

526 00 *a Bearbejdet efter: Charles Dickens: Oliver Twist
eller:
526 00 *i Bearbejdet efter *d Charles Dickens *t Oliver Twist

 

9

526 00 *a Tegneserie efter: H.G. Wells: The war of the worlds
eller:
526 00 *i Tegneserie efter *d H.G. Wells *t The war of the worlds

 

10

526 00 *a Baseret på diasserie

2/7.7B10

11

526 00 *a Bilag til: Redegørelse til folketinget om moderniseringsarbejdet i
den offentlige sektor
eller:
526 00 *i Bilag til *t Redegørelse til folketinget om moderniseringsarbejdet
i den offentlige sektor

 

12

526 00 *a Hertil findes diskette

 

13

526 00 *a Findes også i en version for børn med titel: Fredag eller Den
virkelige verden
eller:
526 00 *i Findes også i en version for børn med titel *t Fredag eller Den
virkelige verden

 

14

526 00 *a Fortsættelse af: Nyhedsbrev om ligningsarbejde
(eller felt 860)

 

15

526 00 *i Hertil findes *u http://www.kl.dk/281683/ *y supplement

16

526 00 *a Foregående møde: Det Nordiske Statistikermøde, 1964,
København
526 00 *a Efterfølgende møde: Det nordiske sjefstatistikermøte, 1967, Oslo
eller:
526 00 *i Foregående møde *e Det nordiske Statistikermøde, 1964,
København
526 00 *i Efterfølgende møde *e Det nordiske sjefstatistikermøte, 1967,
Oslo

 

17

526 00 *a Findes også på internet (uden tilhørende artikler) *r 9789173467803 *u http://hdl.handle.net/2077/34913 *y PDF-format

 
18

526 00 *i Hertil findes bilag *u http://www... *b # og *u http://www... *t PC-værktøj til registrering af arbejdsulykker

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top