. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 633 Stednavn som emneord Felt 645 Titel som emneord Næste afsnit

Felt 634 Periodebetegnelse som emneord

Felt 634 Periodebetegnelse som emneord a   G   verbaliseret periodebetegnelse
 b   G   numerisk tidsangivelse
 c   G   numerisk angivelse af begyndelse
 d   G   numerisk angivelse af afslutning
 u   G   lokal underdeling
 v   G   formunderdeling (multimarc)
 x  G   underdeling, emne eller art (multimarc)
 
 y   G   underdeling, periode (multimarc)
 z   G   underdeling, lokalitet (multimarc)
 2      betegnelse for det anvendte emneordssystem

 

Felt 634 anvendes til lokalt kontrollerede periodebetegnelser som emneord. Ukontrollerede emneord placeres i felt 631 .

Tilsvarende tidsangivelse i DBC's emneordssystem inddateres i felt 666 delfelt *i .

Den enkelte katalogiserende institution kan vælge enten at gentage feltet eller at gentage delfelterne.

Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem, se Indledningen 2.3.2 Verifikationskoder og -delfelter.

Eksempler

1

634 00 *a Renæssancen *c 1500 *d 1599

 

2

634 00 *a Norman period *c 1066 *d 1154

 

3

634 00 *a Halvtredserne *b 50'erne

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top