.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 002 Tidligere Faustnummer eller decentralt ID-nummer (DBC) Felt 005 Søgekoder for musikalier og lydoptagelser Næste afsnit

Felt 004 Kode for poststatus og posttype

Felt 004 Kode for poststatus og posttype

Feltet kan ikke gentages

 r    kode for poststatus
 a    kode for bibliografisk posttype
 n  kode for restriktioner o.l.
 x  G  kode for hjælpeposttype

Felt 004 er obligatorisk i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer.

Delfelt *r Kode for poststatus

Der anvendes følgende koder:

  n Ny post
  c Rettet post
  d Post, der udgår

Koden maskingenereres i DanBib.

Delfelt *a Kode for bibliografisk posttype

Der anvendes følgende koder:

  e Enkeltstående post
  h Hovedpost
  s Sektionspost
  b Bindpost
  f Underordnet analysepost (reserveret til fremtidigt brug)
  i Enkeltstående analysepost (I-analyse)

I ældre poster kan koden være 'blank', da delfeltet ikke tidligere har været defineret med alle ovennævnte koder.

En analysepost med koden 'i' er enkeltstående post, der henviser til værtspublikationen i felt 557/558.

Det er også muligt at lænke analyseposten til værtspublikationsposten i felt 016 .

Et posthierarki etableres ved kodning med posttype i felt 004 kombineret med lænkning til overordnet post i felt 014 .

Grundelementerne i hierarkiet er den enkeltstående post samt hovedposten (og sektionsposten) med tilhørende bindposter. De underordnede analyseposter udgør det nederste niveau.

Delfelt *n Kode for restriktioner o.l.

Der anvendes følgende koder:


  f Blokering af eksport til Fælleskatalogen (DanBib og bibliotek.dk).
  Brugen af f vil også blive opfattet som om w er sat
   
  w Blokering af eksport til WorldCat
   

Delfelt *x Kode for hjælpeposttype

Formatering af hjælpeposter er ikke medtaget i denne udgave af danMARC2, men koderne for eksisterende hjælpeposter skal anvendes.

  m Emneordspost
  n Navneformspost (DanBib)
  u Udgiverpost (forlagspost) (Nationalbibliografien)
  t Titelpost (uniforme titler) (DanBib)
  w Tesauruspost (FORMKAT)
  x Klassifikationspost (FORMKAT)
  y Relationspost (FORMKAT)
  z Navneformspost (FORMKAT)

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top