. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 347 Digital File Characteristics (RDA) Felt 500 Note om et periodicums frekvens Næste afsnit

Felt 440 Seriebetegnelse i materialets form

Felt 440 Seriebetegnelse i materialets form

 a      seriens hovedtitel
 ø      identificerende tilføjelse til seriens titel
 æ      identificerende ophavsangivelse til seriens titel
 n   G  numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion
 o   G  titel på sektion
 c   G   undertitel eller anden titelinformation
 e   G   ophavsangivelse
 p   G   seriens paralleltitel
 q   G   parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektionstitel
 r   G   paralleltitel på sektion
 s   G   parallel undertitel eller anden parallel titelinformation
 t   G   parallel ophavsangivelse
 z      seriens issn
 v   G   nummerering og datering i serien
 0      verifikationskode (danbib)
 1      lokal verifikationskode

 

Seriebetegnelsen i felt 440 er en del af beskrivelsen, og her inddateres seriebetegnelsen derfor altid i den form, den har i materialet. Der kan kun inddateres én seriebetegnelse i hvert felt 440.

Den normative form inddateres i felt 840 , hvis seriens titel (delfelt *a, *n, *o) afviger fra beskrivelsen.

Delfelt *æ er en sammensmeltning af delfelt *e og *ø, en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse i en normativ serieform. Delfelt *e indgår ikke i den normative serieform, men beskriver blot det foreliggende materiales serieform.

Inddatering af ISSN i *z giver mulighed for søgemæssig lænkning til seriens hovedpost.

Eksempel på anvendelsen af alfabetiseringsdelfelt i forbindelse med delfelt *v , se eksempel 15 og 16.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 ( et- tal) Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodicum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o.

Eksempler

1

440 00 *a Typophile chap books *v 7

2/2.6B1

2

440 00 *a Graeco-Roman memoirs *z 0306-9222 *v nr. 62

2/2.6B1

3

440 00 *a Memorandum fra Københavns Universitets Økonomiske
Institut *v nr. 22

2/2.6B14

4

440 00 *a Works *e Charles Dickens *v v. 12

2/2.6B1

5

440 00 *a Concertino *c Werke für Schul- und Liebhaber Orchester

2/5.6B1

6

440 00 *a Bulletin of the Iowa Highway Research Board
440 00 *a Iowa State University bulletin

2/12.6B1

7

440 00 *a Bulletin of The Geological Society of Denmark *p Meddelelser
fra Dansk Geologisk Forening

2/1.6C1

8

440 00 *a Words *c their origin, use and spelling

2/1.6D1

9

440 00 *a Pjece *æ Statens Husholdningsråd *ø 1992 *z 0908-9861

2/2.6B1 og
2/1.6E1

10

440 00 *a Berlingske leksikon bibliotek *v 9 *o Religion

2/1.6H2

11

440 00 *a Orienteringsfag *o Historie *v emnehæfte 17

2/1.6H2

12

440 00 *a Viewmaster science series *n 4 *o Physics

2/1.6H2

13

440 00 *a Papers and documents of the I.C.I *n Series C *o Bibliographies
*v nr. 8 *p Travaux et documents de l'I.C.I. *q Série C *r
Bibliographies

2/1.6H3

14

440 00 *a Roman om en forbrydelse *v 8

 

15

440 00 *a Studier *e udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland *ø
Historisk Samfund for Sønderjylland *z 0109-9981 *V 7 *v nr. 7

 

16

440 00 *a Technical report *æ NERI *z 0905-815X *V 69 *v no. 69
840 00 *a Faglig rapport fra DMU *V 69 *v no. 69

 

17

440 00 * aSämtliche Werke * æ Arnold Schönberg *N Abteilung 7 * n Abteilung VII * oBearbeitungen *N Reihe B * nReihe B * v28

 

 

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Maj 1998. Til top Til top