.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 247 Sektionsspecifikation for flerbindsværk eller supplement Felt 250 Udgavebetegnelse Næste afsnit

Felt 248 Bindspecifikat

 

on for flerbindsværk eller supplement

Felt 248 Bindspecifikation for flerbindsværk eller supplement

 g    bindnummer eller supplementsbetegnelse
 a  G  bindtitel eller supplementstitel
 m  G  materialebetegnelse
 c  G  undertitel og anden titelinformation
 p  G  parallel bindtitel eller supplementstitel
 x  G  bindtitel på tilføjet værk af andet ophav
 e  G  ophavsangivelse
 f  G  sekundær ophavsangivelse
 t  G  parallel ophavsangivelse
 w  G  udgavebetegnelse
 h  G  hjemsted for forlag, distributør el lign.
 i  G  navn på forlag, distributør el lign.
 j    udgivelsesår, distributionsår el.lign.
 k    fysisk beskrivelse
 s  G  serieangivelse
 n  G  underserienummer eller -bogstav
 o  G  underserietitel
 v  G  nummer i serien
 l  G  generel note
 b    målestoksforhold (kartografisk materiale)
 z  G  bindets isbn (10-cifret) og/eller anskaffelsesvilkår
 r G bindets isbn (13-cifret)
 u  G  URL
 y G tekst til link
 q G Śrstal for optagelse i Dansk Kortfortegnelse

 

Felt 248 anvendes ved formatering af flerbindsværkers bindspecifikke beskrivende oplysninger, når der er tale om formatering i én post. Oplysninger vedrørende det enkelte bind, en gruppe af bind eller et supplement anbringes i hvert sit felt 248.

Delfelt *g medtages kun, hvis der er bindnummerering eller anden bindbetegnelse. Der skal ikke konstrueres en bindnummerering af hensyn til formatet.

Delfelt *z anvendes til angivelse af 10-cifrede isbn. Disse inddateres med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire eller fem dele. Hvis nummeret i materialet er trykt kompakt, vil det kunne inddateres kompakt.

Delfelt *r anvendes til angivelse af 13-cifrede isbn. Disse inddateres kompakt.

Delfelt *u anvendes til angivelse af en eventuelt klikbar adresse.

Angående formatering ved katalogisering af flerbindsværker i en flerpoststruktur (hovedpost/sektionspost/bindpost), se Katalogiseringsreglernes kapitel 13 og Bilag F .

Eksempler

1

245 00 *a Kristin Lavransdatter *e Sigrid Undset *f på dansk ved Peder
Hesselaa
248 00 *g 1 *a Kransen *k 244 s. *z 87-419-6760-7
248 00 *g 2 *a Husfrue *k 349 s. *z 87-419-6761-5
248 00 *g 3 *a Korset *k 370 s. *z 87-419-6762-3 (korrigeret)

2/13.6B

2

248 00 *g 4. bind *h København *i Gad *j 1975 (i.e. 1979]- *k 2176-2926

2/13.6B

3

245 00 *a Bibliographie der Kunst in Bayern
248 00 *g Bd. 1-4 *e bearb. von Hans Wichmann
248 00 *g Bd. 5 *a Namenregister *e bearb. von Erwin Riedenauer
248 00 *g Sonderband *a Dürer-Bibliographie *e von Matthias Mende *e in
Auftrage des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg zum
Dürer-Jubiläumsjahr 1971

FORMKAT

4

245 00 *a Danmark 1:25000 (4 cm) *e Kort- og Matrikelstyrelsen
248 00 *G 1311 4 nø *g 1311 IV NØ *a Søby (Ærø) *w 3.0.1 *j 1992
248 00 *G 1311 4 sø *g 1311 IV SØ *a Tanderup *w 3.0.1 *j 1992

 

5

248 00 *g BU 10=6030-10 *a LivÝ *j 1998 *q  KF2000

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 2003Forlag: Dansk BiblioteksCenter as3. udgave, April 2003.Til top Til top