. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 665 Indeksering af skønlitteratur Felt 667 Kontrolleret emneord efter DBCs emneordssystem Næste afsnit

Felt 666 Kontrolleret DBC emneord

 f  G  kontrolleret faglitterært emneord
 g  G  navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (faglitteratur)

 h  G  navn på fiktiv figur/gruppe som emneord (skønlitteratur)

 t  G  titel som emneord (faglitteratur)
 e  G  stednavn som emneord (faglitteratur)
 s  G  kontrolleret skønlitterært emneord
 r  G  titel som emneord (skønlitteratur)
 q  G  stednavn som emneord (skønlitteratur)
 m  G  musikalsk genre som emneord
 n  G  musikalsk besætning som emneord
 p  G  periodebetegnelse (musik)
 l  G  stednavn (musikkens oprindelsesland)
 i  G  tidsangivelse
 o   G   genre/form
 u   G   niveau/brugerkategori
 0     verifikationskode for emneord tildelt materialet af dbc
 5  kode for institution
 6 G unikt ID for autoritetspost

 

Felt 666 anvendes til emneord i DBC's emneordssystem 1

Det er valgfrit, om alle delfelter inddateres i samme felt eller feltet gentages for hver delfelttype eller for hvert delfelt.

Delfelt *0 (nul) anvendes her til at betegne, at emneordet er tildelt materialet af DBC.

Delfelt *5 er reserveret til lokal brug. Delfeltet anvendes ikke ved udveksling af data

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den relaterede autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udg�res af ISIL-kode. Præfikset anf&oring;res i parentes.

En uddybende beskrivelse af delfelt *5 og delfelt *6 kan sen i indledningen til formatet, afsnit 2.3.3

Ved udveksling af data anbefales det at undlade at anvende delfelt *5.

Eksempler

1

666 00 *f aztekerne *e Mexiko *o undervisningsmaterialer *u for
gymnasiet *u for hf

 

2

666 00 *f stalinisme *f historie *f politiske forhold *f den 2. verdenskrig *f
politiske partier *f nazisme
666 00 *e Tyskland *e Sovjetunionen
666 00 *i 1900-1909 *i 1910-1919 *i 1920-1929 *i 1930-1939 *i 1949-1949
666 00 *o biografier

 

3

666 00 *t Jammers minde

 

4


5

666 00 *s historiske romaner *q Norge *q København *i 1860-1869 *s
mænd *s drenge *s mor-søn forholdet

666 00   *g Harry Potter
666 00   *h Sherlock Holmes

 

   

 


1. DBCs indekseringsvejledning. Faglitteratur. Dansk BiblioteksCenter. 1998.
DBCs indekseringsvejledning. Musik. Dansk BiblioteksCenter. 1998.
DBCs indekseringsvejledning. Skønlitteratur. Dansk BiblioteksCenter. 1998.

 

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave. Version 1.0 Til top Til top