.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 583 Note om indbindings/bevaringsproces [Action note] Felt 600 Personnavn som emneord Næste afsnit

Felt 596 Accessionsstatus

Felt 596 Accessionsstatus

 a    note om accessionsstatus
 x    eksemplarangivelse
 z    lokaliseringskode (biblioteksnummer)

 

Felt 596 kan anvendes til angivelse af status i en bestillingspost, dvs. en post på materiale, der endnu ikke er indgået i biblioteket.

Forslag til maskingenerering: Alene feltets tilstedeværelse kan anvendes til maskingenerering af teksten 'Under anskaffelse'. Ønsker man en anden tekst, kan den inddateres i delfelt *a.

Når materialet indgår, kan feltet erstattes af felt 096 .

Hvis felt 596 forekommer i posten er delfelt *z obligatorisk ved eksport.

Biblioteksnummer anvendes i overensstemmelse med seneste udgave af Biblioteksnumre for folke-, skole- og forskningsbiblioteker , der er udgivet som Retningslinier fra Statens Bibliotekstjeneste 3.

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top