.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Bilagsoversigt Emneregister Næste afsnit

Litteraturliste

Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier. Tillæg til Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. Foreløbig udgave, 5. rettede og ajourførte oplag, fotografisk optryk. Ballerup : Bibliotekscentralens Forlag, 1995. 16 s. ISBN 87-552-0296-9.

Anglo-American Cataloguing Rules. Second edition 1988 revision . Prepared under the direction of the Joint Steering Committee for Revision of AACR. Ed. by Michael Gorman and Paul W. Winkler. Chicago, Ill. : American Library Association, 1988. XXXV, 667 s. ISBN 0-8389-3360-2 (paperbound).
Amendments 1993

Austin, Derek: Precis . A manual of concept analysis and subject indexing. With assistance from Mary Dykstra. 2. ed. London : British Library, Bibliographic Services Division, 1984. xi, 397 s. ISBN 0-7123-1008-8.

Bibliotekernes danMARC. 2. udg. Redigeret og udgivet af Forskningsbibliotekernes Edb-Kontor. København : FEK, november 1990. 60 s. ISBN 87-87521-21-0.

DanBib datamodel 2. Henvendelse til DanBib, Dansk BiblioteksCenter.

DanBib dokumentation . Udgives af Dansk BiblioteksCenter.

DanMARC. Edb-format til lagring og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form. Udarbejdet af Formatudvalget. 1. udgave omfattende monografier. 2. oplag med rettelser. Ballerup : Bibliotekscentralens Forlag, 1980. 112 s. ISBN 87-552-0717-0.

DanMARC. Udvidelse af hensyn til periodica . København, 1984. 49 bl.

DanMARC2 . Edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form. Udarbejdet af Katalogdatarådet. Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1995. 297 s. med indlagt diskette med teksten i Word Perfect 5.1/5.2.. ISBN 87-552-2185-8.

Dataleverancer. Dokumentation. Udgives af Dansk BibliotekCenter.

DBCs indekseringsvejledning. Faglitteratur. Dansk BiblioteksCenter, 1998.

DBCs indekseringsvejledning. Musik. Dansk BiblioteksCenter, 1998.

DBCs indekseringsvejledning. Skønlitteratur. Dansk BiblioteksCenter, 1998.

DS/EN 23166. Koder for landenavne. Charlottenlund : Dansk Standard.

DS/ISO 2108. Information og dokumentation - International standard bog nummerering (ISBN). (Engelsk tekst). Charlottenlund : Dansk Standard.

DS/ISO 3297. Documentation - International standard serial numbering (ISSN). tekst). Charlottenlund : Dansk Standard.

DS/ISO 10444. Information og dokumentation - Internationalt standard teknisk rapport nummer (ISRN). (Engelsk tekst). Charlottenlund : Dansk Standard.

DS/ISO 10957. Information og dokumentation - International standard for numre til noder (ISMN). (Engelsk tekst). Charlottenlund : Dansk Standard.

Fingerprints. Paris : Institut de recherche et d'histoire des textes in association with the National Library og Scotland, 1984.

Folkeskolen. Katalog. København : Fonden Undervisningsinformation. (årlig).

FORMKAT. Fælles katalogiseringspraksis for forskningsbiblioteker med onlinekataloger. 2. udgave , november 1990. København : SBT, 1990. 42 bl. Retningslinier fra Statens Bibliotekstjeneste 1.

ISBD(G). General international standard bibliographic description . Annotated text. Prepared by the ISBD Review Committee Working Group set up by the IFLA Committee om Cataloguing. Rev. ed. München : Saur, 1992. UBCIM publications. New series 6. ISBN 3-598-11084-7.
Der findes ISBD'er til de forskellige materialetyper, fx ISBD(M) for monographic publications og ISBD(S) for Serials.

ISDS manual . International Serials Data System. Paris : ISDS International Centre, 1983. VII, 250 s. ISBN 2-904938-00-1.

ISO 3901. International standard recording code. Practical guide (2nd edition) . London : IFPI International ISRC Agency, 1992.

ISO 10324. Holdings statements - Summary level. Genève : International Organization for Standardization.

ISSN Compact : the ISSN Register on cd-rom with the list of serial title word abbreviations .

Findes også i netudgave: http://www.issn.org/issncomp.html

Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. 2. udgave omarbejdet til brug for onlinekataloger. Udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1998. 3 bd.
1. del, Opslag: valg og udformning. ISBN 87-552-2336-2
2. del, Beskrivelse ISBN 87-552-2337-0
Bilag. ISBN 87-552-2338-9
Findes også i elektronisk udgave: http://www.kat-format.dk/

Music. A MARC format. Washington, DC Library of Congress, 1976. ISBN 0-8444-0193-5.

UKMARC manual. 4th edition. 1996. ISBN 0-7123-1084-3. Looseleaf.
UKMARC updating service. 1997-
Findes også i elektronisk udgave: http://www.bl.uk/ under Services. Bibliographic

UNIMARC manual: bibliographic format. 2nd edition. IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme. München : Saur, 1994. UBCIM publications. New series 14. ISBN 3-598-11211-4.
Update 1 . 1996. ISBN 3-598-11212-2.
Findes også i elektronisk udgave: http://www.nlc-bnc.ca/ifla/VI/3/p1996-1/concise.htm

USMARC code for geographic areas. Prepared by the Network Development and MARC Standard Office. Washington : Library of Congress Cataloging Distribution Service, 1988.
ISBN 0-8444-0607-4

USMARC concise formats . 1991. 1 bd. ISBN 0-8444-0615-5. Looseleaf + updates.

USMARC format for bibliographic data, including guidelines for content designation . Base text, 1994 edition. Looseleaf. 2 bd. ISBN 0-8444-0809-3.
Findes også i cd-rom udgave og i elektronisk udgave: http://lcweb.loc.gov.marc/
For nærmere beskrivelse af de forskellige USMARC produkter, se: http://lcweb.loc.gov/cds/marcdoc.html#uffbd

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top