. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 517 Note om målgruppe og anvendelighed Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie Næste afsnit

Felt 518 Note om anvendelsesklausul

Felt 518 Note om anvendelsesklausul

 a     note om anvendelsesklausul
 u   G  url 
 y   G  tekst til link

 

Delfelt *u anvendes til URI, URL eller PURL, når felt 518 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

 

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

 

I tilfælde af flere parvise forekomster af URI, URL eller PURL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

 

Materialets URI, URL eller PURL inddateres i felt 856.

Om URI, URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Felt 518 anvendes til note om begrænset tilgængelighed og klausulering i adgang til materialet.

Felt 518 anvendes kun til oplysninger, der gælder alle eksemplarer af materialet.

Oplysninger om den enkelte institutions benyttelsespraksis kan inddateres i lokal note eller i forbindelse med opstillingssignatur i felterne 096 -099 delfelt *u.

Eksempler

1

518 00 *a Tilgængelig efter 1990

2/1.7B14

2

518 00 *a Klausuleret, kun til brug for læger og jurister

2/2.7B14

3

518 00 *a Godkendt til forevisning for alle fra 12 år og opefter

2/7.7B14

4

518 00 *a Utilgængelig indtil [dato]

2/8.7B14

5

518 00 *a Rights status not evaluated. For general information see *u http://www.loc.gov/rr/print/195@0332copr.html

*y "Copyright and Other Restrictions...,"

2/8.7B14

 

 

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top