.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 014 ID-nummer på post på højere niveau Felt 016 ID-nummer på værtspublikation Næste afsnit

Felt 015 ID-nummer på post på lavere niveau

Felt 015 ID-nummer på post på lavere niveau

 a  G  id-nummer på post på lavere niveau
 v  G  sorteringsangivelse for bindrækkefølge i kodet numerisk form
 x    typekode

 

Felt 015 anvendes til at sammenkæde post på et højere niveau med en post på et lavere niveau, fx hovedpost med sektionspost eller bindpost, eller sektionspost med bindpost.

Mens ID-nummer på post på højere niveau i felt 014 er obligatorisk, når man katalogiserer i flerpoststruktur, er det valgfrit at inddatere ID-numre på poster på lavere niveau i felt 015 (dvs. gensidig henvisning). I visse edb-systemer er felt 015 dog nødvendig.

Delfelt *x anvendes ikke ved katalogisering af flerbindsværker i flerpoststruktur.

Felt 015 anvendes også til at sammenkæde værtspublikation med artikel, det anmeldte værk med anmeldelse. I delfelt *x anvendes da følgende typekoder:

    ANM Anmeldelse
    DEB Debatpost
    FOR Fortsættelsespost
    SMS Sammenskrivningspost

Eksempel

1

001 00 *a [ID-nummer]
004 00 *a h
008 00 *t m *b us *b gb *l eng *v 1
009 00 *a a
015 00 *a [Bindpostens ID-nummer]
021 00 *a 0-091-32214-8
245 00 *a The politics of change in Venezuela *c a joint study *e edited
by Frank Bonilla
250 00 *a 3. ed.
260 00 *a Cambridge, Mass. *a London *b M.I.T. Press *c 1967- *r Kingsport
*t Kingsport Press
300 00 *a bd. *c 24 cm
440 00 *a Social change series
700 10 *a Bonilla *h Frank
Tilhørende bindpost kan ses som eksempel 1 i felt 014.

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top