.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 020 Nationalbibliografisk nummer Felt 022 ISSN og/eller anskaffelsesvilkår Næste afsnit

Felt 021 ISBN og/eller anskaffelsesvilkår

Felt 021 ISBN og/eller anskaffelsesvilkår

 e isbn (13-cifret)
 a    isbn (10-cifret)
 b  G  tilføjelse (til isbn, anskaffelsesvilkår eller bestillingsnummer)
 c    bindtype
 d  G  anskaffelsesvilkår/pris
 x  G  fejltrykt eller fejlagtigt anvendt isbn
 n  G  bestillingsnummer
 w  G  isbn for andre udgaver/versioner nævnt i materialet

 

ISBN = International standard bog nummerering (DS/ISO 2108) 1 .

ISBN er defineret til brug for bøger, bind af årspublikationer, mikrokort og mikrodatamatprogrammer.

Når et materiale indeholder flere ISBN, inddateres de i hvert sit felt 021.

ISBN består af 10 eller 13 cifre

ISBN-10 cifret er inddelt i 4 grupper: landenummer, forlagsnummer, titelnummer, kontrolciffer.

ISBN-13 cifret er inddelt i 5 grupper: prefix, landenummer, forlagsnummer, titelnummer, kontrolciffer.

Efter 1. januar 2007 er alle nye ISBN 13 cifrede

ISBN-10 inddateres med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire eller fem dele. Hvis nummeret i materialet er trykt kompakt, vil det kunne inddateres kompakt.

ISBN-13 inddateres kompakt

Hvis et materiale indeholder såvel et 10- som et 13-cifret ISBN, inddateres disse numre i hvert sit felt 021. Den anbefalede rækkefølge vil være at inddatere det 13-cifrede ISBN i det første felt 021 i delfelt *e. Det 10-cifrede ISBN inddateres i det næste felt 021 i delfelt *a

I ovennævnte tilfælde (hvor materialet indeholder såvel et 10- som et 13-cifret ISBN) inddateres øvrige oplysninger (delfelterne *b, *c, *d, *n og *w) i det felt 021, hvor delfelt *e er anvendt. (se eksemplerne 9,10 og 11 nedenfor)

Delfelt *x anvendes til fejltrykte eller fejlagtigt anvendte ISBN i materialet. Såfremt materialet har såvel et 10- som et 13-cifret ISBN, inddateres fejlagtige ISBN-13 i det felt 021, hvor der er anvendt delfelt *e, mens fejlagtige ISBN-10 inddateres i det felt 021, hvor der er anvendt delfelt *a.

Maskingenerering: Den indledende tekst 'ISBN', som er en del af standarden, inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.

Delfelt *b anvendes til parentetiske tilføjelser. I dette delfelt kan angives bindnummer ved flerbindsværker uden bindspecifikation.

Delfelt *d kan anvendes til oplysning om pris og udleveringsforhold, fx valutabeløb, betalingsform, salgsbegrænsning og i nyt delfelt *d: særpris, rabatpris, fællespris for flere styk eller lignende.

Delfelt *n indgår som del af rekvisitionsdata i forbindelse med nyhedsfortegnelser, tilbudsmaterialer og lign. Numre i materialet, der primært anføres som generelle identifikationsdata, formateres som note i felt 538 .

Eksempler

1

021 00 *a 87-85207-17-3 *b korrigeret *x 87-85207-06-3
eller:
021 00 *a 87-85207-17-3 *x 87-85207-06-3
(Teksten 'korrigeret' kan genereres automatisk på grundlag af forekomsten af delfelt *x)

2/1.8B4

2

021 00 *a 87-00-53226-6 *c hft. *d kr. 148,00
021 00 *a 87-00-53227-4 *c indb. *d kr. 192,00

2/1.8E

3

021 00 *a 87-503-2701-1 *b dansk
021 00 *a 91-7052-374-6 *b svensk

2/1.8E

4

021 00 *d kr. 60,00 *b inkl. bilag

2/1.8E

5

021 00 *a 87-503-1408-4 *b Statens Trykningskontor *c hft. *d kr. 6,90

2/2.8D1

6

021 00 *d Kr. 370,00 *d kr. 742,98 *b med kopieringsret for amtscentraler

2/7.8E1

7

021 00 *d Til leje kun til undervisningsvirksomhed *b kr. 45,00, lånetid
en uge

2/7.8E1

8

021 00 *n HL 00844863 *c hf. *d kr. 124,85

 

9

021 00 *e 978874120187? *c hf. *d. kr. 325,00

021 00 *a 87-412-0187-6

10

021 00 *e 978877524012? *b nr. 2 *c ib. blåt linson *d kr. 69,00

021 00 *a 87-7524-12-2

021 00 *e 978877524013? *b nr. 3 *c ib. sort pluv. *d kr. 69,00

021 00 *a 87-7524-013-0

2/1.8E

11

021 00 *e 978879830301? *c hf. *d kr. 66,25

021 00 *a 87-983030-1-6

021 00 *a 87-983030-0-4 *b 1. oplag

2/1.8E


1. DS/ISO 2108. Information og dokumentation - International standard bog nummerering (ISBN). (Engelsk tekst). Charlottenlund : Dansk Standard.

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top