.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker Felt 530 Indholdsnote Næste afsnit

Felt 529 Note om referencer til materialet

Felt 529 Note om referencer til materialet

 i      indledende tekst
 a      indekserings- eller referatpublikationens titel eller
tjenestens navn
(periodica)
 b      note om referencer i monografier
 c      note om anmeldelse
 d      note om omtale på internet
 z      indekserings- eller referatpublikationens issn (periodica)
 u  G  url
 y   G   tekst til link


Felt 529 anvendes til oplysninger om indeksering af eller litteratur om det foreliggende materiale samt anmeldelse af materialet. Referencer i materialet beskrives i felt 532 .

Felt 529 delfelt *a og *z vil forekomme i poster fra ISSN Network, især i poster fra USA, som i et Abstract- and Indexing Project igennem en periode har forsynet alle sine periodicaposter med disse oplysninger.

Forslag til maskingenerering, hvis der ikke er et delfelt *i foran det pågældende delfelt:

  • ud fra delfelt *a maskingenereres ved fremvisning en indledende tekst 'Indekseres i:'
  • ud fra delfelt *b maskingenereres ved fremvisning en indledende tekst 'Beskrevet i:
  • ud fra delfelt *c maskingenereres ved fremvisning en indledende tekst 'Anmeldt i:'
  • ud fra delfelt *d maskingenereres ved fremvisning en indledende tekst 'Omtalt i:'

Delfelt *u anvendes til URI, URL eller PURL, når felt 529 henviser til et elektronisk dokument på internettet.

 

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

 

I tilfælde af flere parvise forekomster af URL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Materialets URI, URL eller PURL inddateres i felt 856

Om URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

Eksempler

1

245 00 *a Pigment cell research
529 00 *a BIOSIS Data Base
529 00 *a Current contents. Life sciences *z 0011-3409
529 00 *a Science citation index *z 0036-827X
529 00 *a Index medicus *z 0019-3879

 

2

529 00 *i Udførligt beskrevet i *b Instrumental music printed before 1600
/ by Howard Mayer Browm

2/5.7B15

3

529 00 *b Marguerite Engberg: Registrant over danske film 1915-1930. Bd.
5, s. ...

2/7.7B15

4

529 00 *d DBC mediers cd-rombeskrivelser *u http://www.dbc.dk
produkt/cdromudl.html *y DBCmediers cd-rombeskrivelser

2/9.7B15

5

529 00 *c The serials librarian 24:2 (1993) *z 0361-526X

6

529 00 *a MySpace *u http://www.myspace.com/gustafljunggren *u http://www.myspace.com/emildewaal

 

 
7

529 00 *u http://img.kb.dk/polprog/smtrflyt/forsikring/fo_8_0451.jpg *y Link til kapslens rygskjold (1950-1953)

 
8

529 00 *u http://img.kb.dk/polprog/smtrflyt/forsikring/fo_8_ 0452.jpg *y Link til kapslens rygskjold (1953-1958)

9

529 00 *u http://img.kb.dk/polprog/smtrflyt/forsikring/fo_8_0453.jpg *y Link til kapslens rygskjold (1958-1965)

 
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top