.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 027 ISRN og/eller anskaffelsesvilkår Felt 029 Fingerprint Næste afsnit

Felt 028 ISMN og/eller anskaffelsesvilkår

Felt 028 ISMN og/eller anskaffelsesvilkår

 a    ismn
 b  G  tilføjelse (til ismn, anskaffelsesvilkår eller bestillingsnummer)
 c    bindtype
 d  G  anskaffelsesvilkår/pris
 x  G  fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ismn
 n  G  bestillingsnummer

 

ISMN = International standard music number (ISO 10957) 1

ISMN anvendes kun til trykte musikalier (noder).

ISMN knytter sig til den enkelte del af et sammensat nodemateriale, fx partitur, korpartiturer og stemmer, og desuden tildeles det samlede materiale et fælles ISMN.

ISMN består af enten 10 eller 13 tegn

10-cifrede ISMN består af: bogstavet M, udgivernummer, materialenummer, kontrolciffer. 10-cifrede ISMN inddateres med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire dele.

13-cifrede ISMN består af: præfixet 979-0, udgivernummer, materialenummer, kontrolciffer. 13-cifrede ISMN inddateres kompakt eller med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire dele. Ved visning skal nummerets fire dele adskilles med bindestreg.

Maskingenerering: Den indledende tekst 'ISMN', som er en del af standarden, inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.

Delfelt *n indgår som en del af rekvisitionsdata i forbindelse med publicering af tilbudsmaterialer. I andre tilfælde inddateres oplysningen i felt 538 .

Eksempler

1

028 00 *a M-571-10051-1

 

2

028 00 *a 9790345123458

 


1. DS/ISO 10957. Information og dokumentation - International standard for numre til noder (ISMN). (Engelsk tekst). Charlottenlund : Dansk Standard.

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top