.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 032 Kode for nationalbibliografi eller fagbibliografi Felt 034 Kodede matematiske oplysninger for kartografiske materialer (multiMARC)Næste afsnit

Felt 033 Amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi)

Felt 033 Region, amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi)

 a    Regions-, amtskommune- eller kommunenummer
 b    Regions-, amtskommune- eller kommunenavn

 

Felt 033 beskriver med kode/navn den region, amtskommune eller kommune, indholdet er knyttet til. Numrene er Indenrigsministeriets kommunekoder.

Feltet vil forekomme i poster fra Dansk lokalbibliografi .

Delfelt *a anvendes til de officielle numre. Delfeltet kan indeholde numre fra både før og efter strukturreformen.

Delfelt *b anvendes til de navne der svarer til nummeret i delfelt *a.

Eksempler

1

033 00 *a 355 *b Holeby Kommune

2

033 00 *a 360 *b Lolland Kommune

3

033 00 *a 035 *b Storstrøms Amtskommune

4

033 00 *a 1085 *b Region Sjælland

 

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top