. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
 
Forrige afsnit Felt 690 COMPASS emneord (multiMARC) Felt 710 Korporationsnavn Næste afsnit

Felt 700 Personnavn

Felt 700 Personnavn

 a    efternavn eller fornavn alene
 h    fornavne
 k    fuldt udskrevne fornavne
 e    romertal
 f    tilføjelse
 c    fødselsår
 b  G  funktionsbetegnelse eller indledende/forbindende tekst (formkat)
 t    titel
 n G number of part/section of a work (RDA)
 o G name of part/section of a work (RDA)
 u  date of a work (RDA)
 m   medium (RDA)
 r  language of a work (RDA)
 j G form subheading (RDA)
 d  arranged statement for music (RDA)
 v  version (RDA)
 p G medium of performance for music (RDA)
 l  key for music (RDA)
 q  markering af primært ophav (RDA)
 ø    markering af sekundært ophav til brug for biblioteksafgiften
 0  G  verifikationskode (danbib)
 1  G  lokal verifikationskode
 4  G kode for ophavets funktion
 5   kode for institution
 6 G  unikt ID for autoritetspost
 g   kode for ...[et al.]

 

Felt 700 anvendes til inddatering af personnavn som søgeelement. Personnavn som opstillingselement indtastes dog i felt 100 .

Som overalt i det fælles format er indikatorerne nulstillet. Indikatorer i navnefelterne, som findes i danMARC-formatets 1. udgave, kan anvendes af institutioner, der ønsker at kunne sortere i fuld overensstemmelse med Alfabetiseringsregler, 5. ajourførte oplag, 1984 , eller som ønsker at kunne søge eksplicit på kategorier af navne i lokal søgebase.

Delfelt *f. Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning.

Delfelt *k kan anvendes til fuldt udskrevne fornavne, hvor initialer eller andre forkortelser er anvendt i delfelt *h. Delfelt *k vil bl.a. forekomme i multiMARC-poster.

Delfelt *b anvendes på FORMKAT-niveau i lokale systemer enten til funktionsbetegnelse (forkortet eller fuldt udskrevet), fx red., bearbejder, eller til en funktionsbeskrivende tekst, fx 'redigeret af' eller 'bearb. af'. Udskrivningsprogrammet bestemmer placeringen før eller efter navnet og eventuel tegnsætning, fx parentes rundt om en efterstillet funktionsbetegnelse.

Delfelt *ø er reserveret til brug for Biblioteksafgiften.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 (et-tal). Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2.

Delfelt *4 anvendes til koder for ophavets funktion. Tilladte funktionskoder findes i Bilag J - Funktionskoder for ophav.

Delfelt *5 er reserveret til lokal brug. Delfeltet anvendes ikke ved udveksling af data.

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den relaterede autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes.

En uddybende beskrivelse af delfelt *5 og delfelt *6 kan sen i indledningen til formatet, afsnit 2.3.3

Ved udveksling af data anbefales det at undlade at anvende delfelt *5.

Delfelt *g anvendes til angivelse af ...[et al.]. Koden for ...[et al.] er 1

Delfelterne *n, *o, *u, *m, *r, *j, *d, *v, *p, *l og *q anvendes ved genbrug af udenlandske poster. De benyttes til at koble et primært ophav og en titel for relaterede værker/repræsentationer.

Delfelt *q (med indholdet 1) benyttes ved konvertering fra felt 100 fra MARC 21 for at angive et hovedansvar (RDA). Delfeltet må kun optræde i ét 700/710-felt i posten.

Eksempler

1

245 00 *a Danske opslagsværker *e redigeret af Axel Andersen
700 00 *a Andersen *h Axel
eller på FORMKAT-niveau:
245 00 *a Danske opslagsværker
700 00 *a Andersen *h Axel *b (red.)
eller:
700 00 *b redigeret af *a Andersen *h Axel

1/4A

2

245 00 *a En idealist *e af Kaj Munk *x Den blå pekingeser *e af Kjeld Abell
700 00 *a Munk *h Kaj
700 00 *a Abell *h Kjeld
eller
100 00 *a Munk *h Kaj
(opstillingselement)
245 00 *a En idealist *e af Kaj Munk *x Den blå pekingeser *e af Kjeld Abell
700 00 *a Abell *h Kjeld

1/4B

3

700 00 *a Louis *E 14 *e XIV *f konge af Frankrig

1/44B

4

700 00 *a Ram Gopal

1/46-51

forbem. 1

5

700 00 *a Mao *h Zedong

1/46-51

forbem. 1

6

700 00 *a Lykke-Seest *h Hans

1/46B2

7

700 00 *A lacour *a La Cour *h Paul

1/46E1

8

700 00 *a Recke *h Ernst von der

1/46E1

9

700 00 *a Joannes Diaconus *c 1100-tallet

1/52

10

700 00 *a Hansen *h Ole *c f. 1900-01-19

1/52

11

700 00 *a Hansen *h Ole *f kaptajn

1/52

12

700 00 *a Woodward *h H. W. *k Herbert William

 

13

700 00 *a Pearl *f søster

Alf/5

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top