.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 651 Library of Congress geografisk emneord Felt 654 Forældet DK-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling (DBC)Næste afsnit

Felt 652 DK5-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling

Felt 652 DK5-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling

 m    opstillings- og hovedplacering
 p    biplacering
 i  G  analytisk klassemærke
 v    tilføjede cifre efter kolon
 a    efternavn/navn/korporationsnavn som alfabetisk underdeling
 h    fornavne
 k    fornavne, fuldt udskrevet
 e    romertal
 f    tilføjelse
 c    fødselsår
 t    tilføjet titel
 b    andet som alfabetisk underdeling
 å    feltnumerator (analysenummer)
 0  G  verifikationskode til den alfabetiske underdeling (danbib)
 1  G  lokal verifikationskode til den alfabetiske underdeling

supplerende og specifikke delfelter anvendt af nationalbibliografien og dbc:
 z    tilføjede cifre efter bindestreg (tillægstal)
 n    nationalbibliografisk hovedplacering
 o    opstillingsklassemærke og bibliotekshovedplacering
 q    nationalbibliografisk biplacering
 r    biblioteksbiplacering

 

Felt 652 anvendes til gældende version af den danske decimalklassedeling (DK5). Forældet DK-klassemærke se felt 654 .

I stedet for DK5-klassemærke kan der optræde en signatur 'sk' for skønlitteratur på dansk.

Delfelterne *m, *n, *o, *p, *q, *r og *i indeholder et decimal-klassemærke uden tilføjelser. En eventuel tilføjelse/underdeling inddateres i efterfølgende delfelt(er) inden for samme felt.

Delfelt *f . ISBD-tegnsætning kan anvendes inden for samme parentes.

Delfelt *i anvendes til analytisk DK5-klassemærke knyttet til andre analyse felter i materialeposten.

Analysefelter i materialeposten, delfelt *i og felterne 770-795 eller 555, er et alternativ til de underordnede og enkeltstående analyseposter, der er omtalt under felt 004. Felterne vil forekomme i poster fra Nationaldiskografien, DBC og folkebibliotekerne.

I analyseposter, posttypekode 'i' eller 'f', anvendes delfelt *m.

Tilføjelser, der ikke anvendes i opstillingen står i delfelterne *v, *t og *z .

Delfelt *a ff. Personnavn som underdeling til klassemærke inddateres efter samme standard som andre personnavnefelter.

Delfelt *a indeholder som eneste delfelt også korporationsnavne, typisk enledede musikkorporationer.

Delfelt *k må ikke forekomme uden delfelt *h.

Delfelt *b anvendes også til lokaliteter.

Delfelt *å , se Indledningen 2.3.1.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 ( et -tal) , se Indledningen 2.3.2 . Verifikationskoden kan gentages, fordi den vil kunne lægge sig til delfelt *a ff og til *t.

Supplerende og specifikke delfelter anvendt af nationalbibliografien og DBC:

Delfelt *z er et supplerende delfelt, der benyttes til tillægstal i nationalbibliografiske poster (se eksempel 8).

Delfelt *n, *o, *q og *r er specifikke delfelter, der vil forekomme i nationalbibliografiske poster i de tilfælde, hvor folkebibliotekernes opstillings- eller katalogsignatur ikke kan dannes ud fra den nationalbibliografiske placering.

Eksempler

1

652 00 *m 15.2
652 00 *p 37.2

2

652 00 *m 33.26 *v 4

3

652 00 *m 99.4 *a Møllehave *h Johs.

4

652 00 *m 34.66 *b Arbejdsmiljø

5

652 00 *m 01.9
652 00 *p 78.9061 *a The Pink Floyd
652 00 *p 78.9064 *v 5

6

652 00 *m 78.53
652 00 *å 1 *i 78.53 *i 78.53
770 00 *å 1 *a Chopin *h Fréderic
795 00 *å 1 *a Etuder for klaver, opus 10 *ø Pollini *a Etuder for klaver, opus 25 *ø Pollini

Eksempler med supplerende og specifikke delfelter anvendt af Nationalbibliografien og DBC:

7

652 00 *m 51.8 *z 65

8

652 00 *m 46.4 *z 0 *b Tårbæk
652 00 *p 46.4 *z 0 *b Dyrehaven

9

652 00 *n 32.269 *a Socialistisk Arbejderparti
652 00 *o 32.269
(To specifikke delfelter *n og *o i stedet for *m, da opstillingen i dette tilfælde udelader delfelt *a)

10

652 00 *n 10.92 *z 99 *a Derrida *h Jacques
652 00 *o 10.92
652 00 *p 99.4 *a Derrida *h Jacques
(Som eksempel 9)

11

652 00 *m 99.4 *a Eco *h Umberto *t Rosens navn
652 00 *q 81.26 *z 99 *a Eco *h Umberto
652 00 *r 81.26
(To specifikke delfelter *q og *r i stedet for *p, da biblioteksbiplaceringen i dette tilfælde udelader delfelt *a ff.)

12

652 00 *n 86 *z 091

13

652 00 *n 83 *z 16
652 00 *o 84
652 00 *r 83.2

Eksempler på præsentation uden formatkoder:

 

Som opstillings-DK:

Som katalog-DK:

Som nationalbibliografisk DK:

2

33.26

33.26:4

33.26:4

8

46.4 Tårbæk

46.4 Tårbæk
46.4-0 Dyrehaven

46.4-0 Tårbæk
46.4-0 Dyrehaven

9

32.269

32.269 Socialistisk Arbejderparti

32.269 Socialistisk Arbejderparti

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top