.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 557 Periodicum som værtspublikation for I-analyse Felt 559 Generel note (SUMFELT)Næste afsnit

Felt 558 Monografi som værtspublik

 

ation for I-analyse

Felt 558 Monografi som værtspublikation for I-analyse

 a    titel
 e    ophavsangivelse
 g    sidetal eller bindnummer eller tilsvarende oplysninger (formkat)
 w    udgavebetegnelse
 h    hjemsted for forlag, distributør el.lign.
 i    navn på forlag, distributør el.lign.
 j    udgivelsesår, distributionsår el.lign.
 l  G  note
 s    serietitel
 v  G  nummer i serien
 z     værtspublikationens isbn (10-cifret)
 r  værtspublikationens isbn (13-cifret)

 

Felt 558 anvendes kun i I-analyser (enkeltstående analyseposter) med posttypekode 'i' i felt 004 delfelt *a.

I felt 558 inddateres en reference til værtspublikationen, hvis denne er en monografi.

Maskingenerering: Den indledende tekst 'I:' inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.

Delfelt *z anvendes til angivelse af 10-cifrede isbn. Disse inddateres med bindestreger eller standardmellemrum mellem nummerets fire eller fem dele. Hvis nummeret i materialet er trykt kompakt, vil det kunne inddateres kompakt.

Delfelt *r anvendes til angivelse af 13-cifrede isbn. Disse inddateres kompakt.

Værtspublikationens ID-nummer kan inddateres i felt 016 .

Eksempler

1

001 00 *a [Analysepostens ID-nummer]
004 00 *a i
245 00 *a Stolene *e Eugene Ionesco
300 00 *a S. 13-74 *c 20 cm
558 00 *a Moderne fransk dramatik *h Fredensborg *i Arena *j 1959
700 00 *a Ionesco *h Eugene

2/13.3A

2

245 00 *a Dynamisering af makromodeller *e Ellen Andersen
300 00 *a S. 109-134 *c 24 cm
558 00 *a Noter til makroteori *h København *i Universitetsforlaget *j
1972 *s Memorandum / Københavns Universitets Økonomiske
Institut *v 27
700 00 *a Andersen *h Ellen

2/13.3B

3

245 00 *a Das Märchen vom sanften Computer
558 00 *a Weiblichkeit in der Moderne *e Judith Conrad, Ursula Konnertz
*g S. 190-197 *j 1986
700 00 *a Conrad *h Judith
700 00 *a Konnertz *h Ursula
700 00 *a Erb *h Ulrike

FORMKAT

4

245 00 *a Rusland i "Politiken" og "Nationaltidende" 1894-1905
558 00 *a Dansk-russiske forbindelser gennem 500 år *g S. 54-71
700 00 *a Jensen *h Michael

FORMKAT

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top