.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 030 CODEN Felt 033 Amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi)Næste afsnit

Felt 032 Kode for nationalbibliografi, fagbibliografi eller katalog

Felt 032 Kode for nationalbibliografi, fagbibliografi eller katalog


 a  G  Kode for nationalbibliografi (Nationalbibliografien) samt
periodenumre
 x  G  Kode for fagbibliografi eller katalog

Felt 032 delfelt *a er forbeholdt Nationalbibliografien.

Delfelt *a anvendes til at angive til hvilken del af nationalbibliografien, posten hører. Periodenummeret sættes umiddelbart efter koden uden blanktegn imellem kode og nummer. De anvendte koder fremgår af Bilag G.

Fra DBC kommer katalogiseringer med koden DAN, DAR, DBF, DBI, DLF, DMO, GBF og GMO. Koderne genereres på grundlag af DBCs udtrækskoder i lokalt felt.

Fra Det kongelige Bibliotek kommer katalogiseringer med koden DKF, DMF, DOP, DPF, DPO, FPF, GPF og KIP.

Fra Føroya Landsbókasavn kommer katalogiseringer med koden FBL.

Delfelt *x anvendes til at angive, at materialet indgår som en del af en fagbibliografi eller en katalog. De anvendte koder fremgår af Bilag G. Nye koder skal anmeldes til Katalogdataudvalgets Sekretariat, før de tages i brug i delfelt *x. Koderne i delfelt *x kan uden mellemrum efterfølges af andre koder, f.eks. amtskommunenummer eller periodenummer.

Eksempler

1

032 00 *a DBF9612 *a GBF9612

 

2

032 00 *x DLB020

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1999Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 2.0Til top Til top