.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 529 Note om referencer til materialet Felt 531 Indledende tekst til maskingenereret indholdsnote Næste afsnit

F

 

 

elt 530 Indholdsnote

Felt 530 Indholdsnote

 a      indholdsnote (sumdelfelt)
 i      indledende tekst
 t   G   titel
 e   G   ophavsangivelse
 d   G   ophavsangivelse foran titel
 x   G   anonym titel
 m   G   målestok i standardform
 b   G   supplerende tekst
 u  G  url
 y  G  tekst til link
 z   G   isrc (international standard recording code)

 

Felt 530 anvendes til indholdsfortegnelse (dvs. citerer fra materialet), mens felt 504 anvendes til en indholdsbeskrivende note, fx i form af et af katalogisator konstrueret resumé. Felt 248 anvendes til bindspecifikke oplysninger ved katalogisering af et flerbindværk e.l. i én post.

Felt 530 anvendes fortsat af nogle forskningsbiblioteker til bindspecifikke oplysninger ved flerbindsværker. Det tilrådes ikke at indføre denne anvendelse af feltet, hvis man ikke bruger den i forvejen, men at anvende enten flerpoststruktur eller felt 248.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Delfelt *u anvendes til at linke til de enkelte elementer i indholdet og anbringes i umiddelbar forlængelse af oplysninger om det enkelte element.

 

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u der peges på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

Materialets URI, URL eller PURL inddateres i felt 856.

Om URI, URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Delfelt *m anvendes til bikort i kartografisk materiale.

Delfelt *z kan ikke anvendes sammen med sumdelfelt *a. I delfelt *z inddateres ISRC efter de respektive titler. Betegnelsen `ISCR' inddateres ikke, men maskingenereres ved fremvisning.

Forslag til maskingenerering: En indledende tekst 'Indhold:' kan maskingenereres ved fremvisning, hvis delfelt *i ikke findes.

I delfelt *m kan en indledende tekst 'Målestok:' maskingenereres.

Partielt indhold, se felt 534 .

Eksempler

1

530 00 *a The homecoming / by Harold Pinter. Chips with everything /
by Arnold Wesker. Marching song / by John Whiting
eller:
530 00 *t The homecoming *e Harold Pinter *t Chips with everything
*e Arnold Wesker *t Marching song *e John Whiting

2/1.7B18

2

530 00 *a Henrik Bramsen: Kamera og kunst. Bjørn Ochsner: Et par ord
om fotografisk teknik
eller:
530 00 *d Henrik Bramsen *t Kamera og kunst *d Bjørn Ochsner *t Et par
ord om fotografisk teknik

 

3

530 00 *a Bikort: Gråsten, Kværs, Tørsbøl og Adsbøl. - Målestok 1:00000
eller:
530 00 *i Bikort *t Gråsten, Kværs, Tørsbøl og Adsbøl *m 1:10000

2/3.7B18

4

530 00 *a Sailing homeward ; People call me the Pied Piper ; The piper's
theme
eller:
530 00 *t Sailing homeward *t People call me the Pied Piper *t The piper's
theme

2/5.7B18

5

530 00 *a Indeholder klip fra følgende spillefilm fra 1940-1945: Jens
Langkniv. Alle går rundt og forelsker sig. Afsporet. Naar man kun
er ung. Otte Akkorder. Teatertosset
eller:
530 00 *i Indeholder klip fra følgende spillefilm fra 1940-1945 *x Jens
Langkniv *x Alle går rundt og forelsker sig *x Afsporet *x Naar man
kun er ung *x Otte Akkorder *x Teatertosset

2/7.7B18

6

530 00 *a Citatet. Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Plakater 1-5.
Studenternes Efterretningstjeneste. Ugeposten
eller:
530 00 *x Citatet *x Frit Danmarks Nyhedstjeneste *x Plakater 1-5
*x Studenternes Efterretningstjeneste *x Ugeposten
(mikroformudgivelse)

2/11.7B18

7

530 00 *a Historie og oplevelse (Johannes Møllgaard: Livsstilens rum.
Uffe Østergård: Politisk kultur og landskabsopfattelse i Danmark.
Anne Knudsen: Krigen mellem stranden og bjerget). Kort og plan
(Astrid Bonesmo: Om de usynlige i de synlige byer. Gregers
Algreen-Ussing: Erindringen og den arkitektoniske iagttagelse.
Michael Varming: Rytme i oplevelsesforløb)
eller:
530 00 *x Historie og oplevelse *d Johannes Møllgaard *t Livsstilens rum
*d Uffe Østergård *t Politisk kultur og landskabsopfattelse i
Danmark *d Anne Knudsen *t Krigen mellem stranden og bjerget
*x Kort og plan *d Astrid Bonesmo *t Om det usynlige i de synlige
byer *d Gregers Algreen-Ussing *t Erindringen og den arkitek-
toniske iagttagelse *d Michael Varming *t Rytme i oplevelsesforløb
(Når der benyttes specifikke delfelter, kan komplicerede skilletegns-kombinationer med fordel udelades)
Fremvisning af note formateret med specifikke delfelter:
Indhold: Historie og oplevelse. Johannes Møllgaard: Livstilens rum. Uffe Østergård: Politisk kultur og landskabsopfattelse i Danmark. Anne Knudsen: Krigen mellem stranden og bjerget. Kort og plan. Astrid Bonesmo: Om det usynlige i de synlige byer. Gregers Algreen-Ussing: Erindringen og den arkitektoniske iagttagelse. Michael Varming: Rytme i oplevelsesforløb

 

8

530 00 *u http://www.loc.gov/catdir/toc/fy032/2002019297.html *y Link til indholdsfortegnelse

     

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top