.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Bilag A - Publikationer i flere bind og afhængige publikationer samt analyser Bilag C - Koder for landenavne Næste afsnit

Bilag B - FORMKAT-niveau

Ved katalogisering på FORMKAT-niveau anvendes overalt publikationens form.

Niveaukoden gælder kun for den bibliografiske beskrivelse, ikke emnedata.

FORMKAT-niveau omfatter følgende felter og delfelter:

I dette skema er så vidt muligt anvendt samme terminologiske betegnelser for felter og delfelter som i hovedskemaet. De kan derfor afvige fra de i FORMKAT anvendte.

I kolonne 3 står M for monografiposter, P for periodicaposter og A for analyseposter.

  001 *a MPA Postens ID-nummer
  004 *r MPA Kode for poststatus
  *a MPA Kode for bibliografisk posttype
  *x Kode for hjælpeposttype
  008 *t MPA Kode for bibliografisk kategori
  *u M Kode for udgivelsesstatus, kun hvis den
  er = r (uændret optryk)
  *a M Udgivelsesår (kun hvis koden 'r' forekommer
  i delfelt *u)
  *z M Efterfølgende udgivelsesår (kun hvis koden
  'r' forekommer i delfelt *u)
  *l MA Kode for hovedsprog
  *v MPA Kode for katalogiseringsniveau = 3
  009 *a MPA Kode for generel materialebetegnelse
  *g MPA Kode for sepcifik materialebetegnelse
  021 *a M ISBN
  *x M Fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISBN
  022 *a P ISSN
  *x P Fejltrykt eller fejlagtigt ISSN
  245 *a MPA Materialets titel
  *c MPA Undertitel og anden titelinformation med
  alternative søgeord
  *æ P Identificerende forfatterangivelse til titlen
  (periodica)
  *n P Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion
  *o P Sektionstitel
  248 *g M Bindnummer eller supplementsbetegnelse
  *a M Bindtitel eller supplementstitel
  *e M Forfatterangivelse
  *j M Publicering og/eller udgivelsesår
  250 *a M Udgavebetegnelse
  259 *a MPA Filtype
  260 *a MP Hjemsted for forlag
  *b M Navn på forlag
  *c M(A) Udgivelsesår, distributionsår e.l.
  300 *a M Antal sider eller bind
  *d M Bilag
  440 *a MP Serietitel
  *æ MP Identificerende forfatterangivelse til seriens titel
  *v M Nummerering og/eller datering i serien
  501 *i MPA Indledende tekst til note om systemkrav
  eller afspilningsudstyr
  *a MPA Note om systemkrav eller afspilningsudstyr
  *b MPA Note om adgangsmåde
  557 Periodicum som værtspublikation for I-analyse
  *a A Titel
  *æ A Identificerende forfatterangivelse (periodica)
  *v A Nummerering og/eller datering
  *k A Sider eller tilsvarende oplysninger for andre
  materialetyper
  558 Monografi som værtspublikation
  *a A Titel
  *e A Forfatter
  *g A Sidetal eller bindnummer og/eller
  tilsvarende oplysninger for andre materialetyper
  *j A Publicering
  559 *a MP Generel note
  700 *a M Forfatters efternavn eller fornavn alene
  *h M Fornavne
  *b M Forbindende tekst/funktionsbetegnelse
  Anvendelse af delfelt *b er valgfri. Man kan undlade
  at bruge det, men hvis man bruger delfelt *b, må
  man én gang for alle af hensyn til fremvisnings-
  programmer vælge, om det skal være forbindende
  tekst eller en funktionsbetegnelse.
  710 *a MP Korporationsnavn i ligefrem orden, inkl.
  konferencer
  *c MP Underkorporation
  *i MP Nummer på konference
  *k MP År for konferende
  *j MP Sted for konference
  745 Varianttitel:
  *i P Indledende tekst
  *a P Alternativ titel, herunder paralleltitel
  856 *u MPA URL eller PURL
  *z MPA Note til brugerne, evt. indledende tekst til
  delfelt *u
  *3 MPA Specifikation af partielt materiale
  860 Fortsættelse af:
  *i P Indledende tekst
  *t P Titel
  861 Fortsættes som:
  *i P Indledende tekst
  *t P Titel


  Lokale felter på FORMKAT-niveau:

  096 *a MA Lokal opstillingssignatur
  565 *a MPA Lokal note (oplysninger om bibliotekets
  eksemplar)
  580 *a M Note om bibliotekets beholdning ved
  uafsluttede flerbindsværker
  596 *a MP Note om accessionsstatus
  590-595,
  597-599 MP Anskaffelses- og procesdata
  980 Bibliotekets beholdning af et periodicum
  *a P Overordnet nummerering
  *b P Første bind
  *c P Sidste bind
  *d P Første år
  *e P Sidste år
  *f P Opstillingssignatur
  *g P Kode for fuldstændighed: 1= ukomplet
  *m P Note til uddybning af fuldstændighedskoden
  *o P Note om begrænset opbevaring
  *s P Lokal status

Yderligere oplysninger om de enkelte felter og delfelter ses dels i selve danMARC-formatet, dels i publikationen: FORMKAT : fælles katalogiseringspraksis for forskningsbiblioteker med online-kataloger. 2. udgave, november 1990. (Retningslinier fra Statens Bibliotekstjeneste 1).

FORMKAT indeholder desuden anvisninger vedrørende emnedata, der går ud over formatet, bl.a. generelle principper for verbale emnedata og forslag til den sproglige udformning af emneord i felt 630 .

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top